Gemeente Meerssen | Agenda Begrotingsvergadering 11 en 12 november 2020

Nieuwsbericht Agenda Begrotingsvergadering 11 en 12 november 2020

Gepubliceerd op: 26 oktober 2020 16:10

Raad
Op woensdag 11 november en donderdag 12 november 2020 vindt de digitale begrotingsvergadering van de gemeenteraad plaats. 
Beide avonden starten om 18.00 uur. U kunt de begrotingsvergadering volgen via de livestream op deze website. 

Concept-agenda

  • Opening en mededelingen
  • Vaststelling concept-agenda
  • Vaststelling concept-besluitenlijst van de vergadering d.d. 15-10-2020
  • Vaststelling concept-besluitenlijst van de vergadering d.d. 02-11-2020
  • Lijst ingekomen stukken raad (datumversie 26-10-2020)
  • Toelating en beëdiging van nieuw raadslid
  • Toelating en beëdiging burgerlid
  • Voorstel Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's
  • Voorstel 2e bestuursrapportage 2020
  • Vaststelling Programmabegroting 2021

Raadsstukken ter inzage

U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Informatie

Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl.