Gemeente Meerssen | Begrotingsvergadering maandag 7 en donderdag 10 november

Nieuwsbericht Begrotingsvergadering maandag 7 en donderdag 10 november

Gepubliceerd op: 02 november 2022 17:10

Begroting 2023
Op maandag 7 november 2022 en donderdag 10 november 2022 vindt de jaarlijkse begrotingsvergadering van de gemeenteraad plaats. De vergadering vindt plaats verdeeld over twee avonden. Op maandag 7 november start de vergadering om 17.00 uur. Op donderdag 10 november start de vergadering om 18.00 uur. U kunt de vergadering volgen via de livestream op deze website (zie beginpagina of hieronder) of op televisie bij de lokale omroep Meer Vandaag.

Concept-agenda

  • Opening en mededelingen
  • Vaststelling concept-agenda
  • Vaststelling concept-besluitenlijst raadsvergadering van 20-10-2022
  • Lijst ingekomen stukken raad (datumversie 24-10-2022)
  • Raadsvoorstel Beëdiging griffiemedewerkers gemeente Meerssen
  • Raadsvoorstel 2e bestuursrapportage 2022
  • Raadsvoorstel Vaststelling Programmabegroting 2023

Raadsstukken ter inzage

U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Informatie

Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl