Nieuwsbericht Afwegingskader bouwprojecten

Publicatiedatum: 16 oktober 2015 09.55 uur

Op 15 september 2015 stelde de gemeenteraad het afwegingskader vast dat de gemeente Meerssen vanaf nu hanteert als toetsingskader voor het regionale woningbouwprogramma. Elke gemeente heeft een woningbouwprogramma. Dit is een overzicht van aantallen woningen dat volgens een bestemmingsplan mag worden toegevoegd aan de bestaande woningvoorraad. Het gemeentelijk woonbeleid gaat uit van het principe 'één erbij = één eraf'. Dat betekent dat bij elk nieuwbouwhuis dat wordt gebouwd, een oude woning of woonbestemming gesloopt/geschrapt moet worden. Alleen op deze wijze wordt voorkomen dat voor leegstand wordt gebouwd. Er is namelijk gebleken dat er minder, nagenoeg geen behoefte meer is aan extra nieuwe woningen, die een vergroting van de woningvoorraad betekenen.

Woonvisie

Op dit moment wordt een nieuwe woonvisie voorbereid. Dit gebeurt in regionaal verband via de Stuurvisie Wonen Zuid-Limburg. Deze visie wordt vervolgens vertaald in het thema 'Wonen' in de Omgevingsvisie Meerssen. Het afwegingskader wordt gebruikt bij de keuze waar vervangende (ver-)nieuwbouw kan plaatsvinden.

Ter inzage

U kunt het 'Afwegingskader voor woningsbouwprojecten' hieronder inzien:

Afwegingskader

Vragen?

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC).

Klant Contact Centrum
Telefoon 14 043
e-mail: info@meerssen.nl