Nieuwsbericht Afvalinzameling feestdagen

Publicatiedatum: 19 december 2017 10.10 uur

In verband met Kerstmis is de inzameling van de Restzakken op maandag 25 december en dinsdag 26 december verplaatst naar een andere datum. Op uw persoonlijke afvalkalender treft u altijd de precieze data aan van de afvalinzameling.

Afvalinzameling kerstmis

In verband met Nieuwjaar is de inzameling van het gft-afval op maandag 1 januari verplaatst naar een latere datum. Op uw persoonlijke afvalkalender treft u altijd de precieze data aan van de afvalinzameling.

afvalinzameling nieuwjaar

Tijdens de ophaaldagen wordt het afval met meerdere voertuigen opgehaald. Het kan zijn dat het afval vroeger worden opgehaald dan u gewend bent. Zet uw afval daarom altijd zo vroeg mogelijk buiten (07.30 u).

Meer informatie: Digitale Afvalwijzer op www.meerssen.nl.