Nieuwsbericht Afvalinzameling carnaval

Publicatiedatum: 21 februari 2017 13.05 uur

In verband met carnaval is de inzameling van het gft-afval verplaatst naar andere data. Raadpleeg uw persoonlijke afvalkalender voor de precieze data.

Afvalinzameling carnaval 2017

Tijdens de ophaaldagen wordt het afval met meerdere voertuigen opgehaald. Het kan zijn dat de restzakken vroeger worden opgehaald dan u gewend bent. Zet uw afval daarom zo vroeg mogelijk buiten (07.30 u).

Meer informatie: Digitale Afvalwijzer op www.meerssen.nl