Nieuwsbericht Aftrap JOGG Meerssen geslaagd

Publicatiedatum: 27 januari 2017 11.45 uur

De gemeente Meerssen is sinds 2016 een officiële JOGG-gemeente. JOGG staat voor Jongeren op Gezond Gewicht. We willen overgewicht onder jongeren terugdringen en jongeren in de openbare ruimte tot meer bewegen en gezonde keuzes brengen. Wethouder Berry van Rijswijk: "In Meerssen hebben we bewust gekozen voor de 12+ groep, naast de jongere kinderen. Dit zie je bij de overige JOGG gemeenten bijna niet. Zij kiezen vooral voor de 12- groep."

Om de JOGG-aanpak te laten slagen hebben we de hulp nodig van verschillende partijen in de gemeente. Alleen met de samenwerking van partijen uit onderwijs, gezondheidszorg, kinderopvang, bedrijfsleven, sport, woningbouw en welzijn ontstaat een krachtige JOGG-beweging. Daarom heeft er op dinsdag 24 januari bij restaurant SamSam een lokale netwerkbijeenkomst plaatsgevonden met ongeveer 30 deelnemers uit alle sectoren.

Aftrap JOGG

Wethouder Berry van Rijswijk heet de aanwezigen welkom

Naast kennismaking en creëren van draagvlak was de bijeenkomst bedoeld om eventuele partners enthousiast te maken en te prikkelen om samen aan de slag te gaan. Tijdens de bijeenkomst zijn er ook al diverse ideeën naar voren gebracht, die nu in werkgroepen worden uitgewerkt met ondersteuning van de JOGG-regisseur en JOGG Nederland. Gezien de opkomst en de actieve bijdrage van de deelnemers was de opzet van deze avond zeker geslaagd!

Aftrap JOGG