Nieuwsbericht Afsluiting Limmelderweg en spoorwegovergang

Publicatiedatum: 02 december 2016 09.10 uur

Met ingang van woensdag 21 december 2016 is de Limmelderweg (gemeente Maastricht) tussen Mariënwaard en de Hoekerweg permanent afgesloten voor alle wegverkeer (dus ook voor fietsers en voetgangers). Het spoor blijft in gebruik. Bedrijventerrein Beatrixhaven en P+R Maastricht Noord zijn gewoon bereikbaar via de Nieuwe Limmelderweg en Hoekerweg.

Kaartje Limmelderweg (bron: google-maps)

bron: google-maps

Spoorwegovergang verdwijnt

De gemeente Maastricht treft in eerste instantie tijdelijke maatregelen om de Limmelderweg aan beide kanten van het spoor af te sluiten. Deze werkzaamheden vinden plaats op woensdag 21 december 2016. ProRail zal vervolgens de spoorwegovergang in stappen weghalen. In een later stadium wordt de omgeving definitief ingericht.

Waarom wordt de Limmelderweg afgesloten?

De Limmelderweg met de spoorwegovergang is van oudsher onderdeel van de route tussen bedrijventerrein Beatrixhaven en de A2/A79. Sinds de openstelling van de Nieuwe Limmelderweg in juli 2014 is er een nieuwe logische route ontstaan tussen de autosnelwegen A2/A79 en bedrijventerrein Beatrixhaven. Het spoor wordt hier met een brug gekruisd. Sinds de aanleg van station Maastricht Noord is er ook een fietsveilige routes ónder het spoor door. Er is ook een onderdoorgang onder het spoor gerealiseerd op de Balijeweg. Hierdoor zijn er voldoende veilige (ongelijkvloerse) spooroversteken gerealiseerd en is de gelijkvloerse kruising met spoor bij de Limmelderweg niet meer nodig.

Directe aanleiding voor de afsluiting zijn de uitkomsten van een stadsbrede risicoanalyse spoorwegovergangen Maastricht. Deze analyse heeft de gemeente Maastricht moeten opstellen naar aanleiding van een aantal wijzigingen van spoorwegovergangen in het kader van het project Noorderbrugtracé. De overweg Bosscherweg zal veranderen (fietsoversteek) en er komt een nieuwe overweg richting Sappi. Ter compensatie van de lichte toename in overwegonveiligheid moet elders de veiligheid worden verbeterd. Omdat er inmiddels in de directe omgeving voldoende veilige alternatieven zijn, is de keuze dan ook gevallen op de spoorwegovergang Limmelderweg.

Waarom nu afsluiten?

Naar verwachting leidt de ingebruikname van de A2-tunnel in Maastricht op 16 december 2016 tot een verlichting van de verkeersdruk in de Beatrixhaven. Daarom is gewacht met het afsluiten van de spoorwegovergang tot na ingebruikname van de tunnel. Langer wachten met het afsluiten van de Limmelderweg is niet mogelijk, omdat dit leidt tot vertraging in het project Noorderbrugtracé.

Verkeerslichten Mariënwaard

De verkeerslichten bij het kruispunt Mariënwaard - Limmelderweg blijven gewoon in gebruik. Het is de bedoeling dat de route Meerssenerweg - Mariënwaard - Kruisdonk door de A2 tunnel en de verknoping van de A2 & A79 op den duur een verkeersluwe route wordt tussen Maastricht en Meerssen. De verkeerslichten doseren het verkeer richting de stad.

Meer informatie?

Kijk op www.maastrichtbereikbaar.nl