Gemeente Meerssen | Afkalvende oevers Maas worden versterkt

Nieuwsbericht Afkalvende oevers Maas worden versterkt

Gepubliceerd op: 28 september 2020 09:35

In opdracht van Rijkswaterstaat gaat Consortium Grensmaas donderdag 1 oktober van start met het herstel van erosieschade over een lengte van zo'n 450 meter aan de Maasoever in Geulle aan de Maas. Dat werk duurt ongeveer zes weken. In de laatste week van oktober wordt ook in Borgharen op een traject van zo'n 200 meter de oever versterkt om verdere afkalving te voorkomen. Dat werk, op verzoek van Waterschap Limburg, duurt zo'n vijf weken.

Kade

De erosie in Geulle aan de Maas betekent dat de oever steeds dichter bij de kade van Waterschap Limburg ter hoogte van de Molenweg komt. Om te voorkomen dat het water tot aan de kade reikt en daarmee deze hoogwaterkering aantast, wordt de oever verstevigd met stortsteen.

Ofschoon een van de principes van project Grensmaas is dat de rivier zo veel mogelijk vrij spel heeft, is in Geulle aan de Maas en Borgharen de stroomsnelheid te hoog gebleken om de Maas haar gang te laten gaan. In Geulle aan de Maas betekent het herstel dat ook de steilrand verdwijnt, waar een kolonie oeverzwaluwen dit jaar in nestelde. De oeverzwaluwen zijn inmiddels vertrokken om in warmer oorden te overwinteren en zullen volgend jaar een andere steilrand langs de Grensmaas, of een van de beken opzoeken om te nestelen.

Rijplaten

Voor de versteviging van de oever in Geulle aan de Maas zijn minimaal 600 en maximaal 1200 vrachtautotransporten nodig. Het aantal transporten is afhankelijk van nader onderzoek dat moet uitwijzen of stortsteen alleen afdoende is, of dat ook zand en grind moet worden gebruikt voor het oeverherstel. Het transport loopt vanaf de Beatrixhaven via de Meerstraat, de Voulwamesweg en de Weg van Bunde naar Geulle naar de Maasoever. De uitvoering begint met voorbereidende werkzaamheden zoals het aanbrengen van rijplaten naar de oever.

In Borgharen, ten zuiden van de Bovenstraat, zijn minimaal 400 en maximaal 600 vrachtautotransporten nodig voor de aanvoer van materiaal om de oever te beschermen tegen erosie. De route van die transporten loopt via de Beatrixhaven, de Klipperweg, de Fregatweg, de Galjoenweg, de Willem Alexanderweg en de Sluisdijk.
De bewoners langs de transportroutes in Geulle aan de Maas en Borgharen worden via bewonersbrieven geïnformeerd over de werkzaamheden.