Nieuwsbericht Adviezen 'Wat te doen bij wateroverlast'

Publicatiedatum: 25 mei 2018 09.30 uur

Wateroverlast 22 mei 2018
Op 22 mei werd de gemeente Meerssen getroffen door hevige neerslag met veel wateroverlast tot gevolg. Wat kunt u doen als er wateroverlast optreedt:

  • Als het water komt, gebruik zandzakken en vuilniszakken om deuren en garagepoorten te barricaderen.
    Heeft u geen zandzakken? Gebruik dan bijvoorbeeld zakken tuinaarde, vuilniszakken met aarde e.d. Zandzakken kunnen tijdens kantooruren na telefonische afspraak (tel. 14 043) gratis worden opgehaald bij het Gemeentelager Tunnelweg 1-3 in Meerssen. De zakken moeten ter plekke zelf worden gevuld. Zolang de voorraad strekt!
  • Trek de roosters open van de kolken langs de weg (putjes langs de stoeprand). Deze kunnen door plantmateriaal verstopt raken. Let op! Sluit na de bui de roosters weer.
  • Zet de auto aan het begin van een harde bui tijdig op een hogere plaats. Ga niet rijden door een ondergelopen straat.
  • Loop / fiets niet door ondergelopen straten. Putdeksels kunnen van putten drijven, waardoor u in een rioolput kunt vallen. Deze open putten zijn door het (modder)water niet meer zichtbaar.
  • Laat kinderen niet in het water spelen. Het blijft (sterk) verdund rioolwater met uitwerpselen.
  • Rijd niet met auto's door ondergelopen straten. U veroorzaakt een golf die een woning kan binnenstromen, met schade en overlast tot gevolg. Daarnaast loopt u de kans dat u schade aan uw auto oploopt.
  • Verplaats geen wegafzettingen. Auto's die na u komen, kunnen de afzetting dan missen - met alle gevolgen van dien.

Meldingen wateroverlast openbare ruimte doorgeven

Voor meldingen over wateroverlast in de openbare ruimte, omgevallen bomen, afgebroken takken, modderoverlast etc. kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum:

Telefoon 14 043
U kunt uw melding ook mailen naar: info@meerssen.nl

Let op: omdat er bij wateroverlast veel meldingen binnenkomen, is het mogelijk dat u langer moet wachten. Wij vragen uw begrip hiervoor. We proberen u zo spoedig mogelijk te woord te staan.

Wateroverlast bij particuliere woningen en eigendommen

U kunt ook de brandweer bellen. Echter: de brandweer concentreert zich in eerste instantie op de veiligheid (bijv. elektriciteit).

Meer informatie

Bij acute spoed (gevaar): bel 1-1-2, daar redt u levens mee!
Overige gevallen: bel 088-0619200

Schademeldingen aan uw eigendommen

Voor schademeldingen aan uw eigendommen moet u contact op te nemen met uw eigen verzekeringsmaatschappij.

Meer informatie

Gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl. Raadpleeg ook de folder Wateroverlast.