Gemeente Meerssen | Advies verontreinigd slib door overstromingen

Nieuwsbericht Advies verontreinigd slib door overstromingen

Gepubliceerd op: 17 juli 2021 17:00

GGD logo
De hoge waterstand van de Maas, Geul, Gulp en van de beken en zijrivieren zorgt ervoor dat slib en andere stoffen in dit water zich breed kunnen verspreiden over de oevers. Zodra de rivieren en beken zich weer terugtrekken in hun bedding heeft u mogelijk vragen over de risico's van het achtergebleven slib. De GGD Zuid Limburg wilt u door middel van deze brief informeren over haar adviezen om mogelijke gezondheidsrisico's te voorkomen.

Adviezen

  • Laat uw kinderen niet direct in het slib spelen. Daar waar kinderen veel spelen dient het slib goed verwijderd te worden, denk aan tuinen, kinderspeelplaatsen, zandbakken.
  • Eet geen gewassen die onder water hebben gestaan. Dit in verband met het intensieve contact met het slib en eventuele andere verontreinigingen in het water zoals olie.
  • Verwijder al het zichtbare slib uit moestuinen, om zo de tuinen weer geschikt te maken voor het (opnieuw) verbouwen van gewassen. Zorg er vervolgens voor dat de grond niet zuur is (pH ≥ 7, eventueel bekalken) en goed wordt bemest, omdat daarmee voor een groot deel wordt voorkomen dat zware metalen in de planten worden opgenomen.
  • Gebruik particuliere waterputten die in contact zijn geweest met oppervlaktewater niet voor drinkwater, in verband met een mogelijke bacteriële verontreiniging.
  • Laat uw vee tot twee maanden na terugtrekking van het water niet grazen op met slib verontreinigd grasland.

Meer informatie

Voor meer informatie en een lijst met veel gestelde vragen kunt u terecht op onze website www.ggdzl.nl. Voor verdere vragen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de unit Medische Milieukunde via 088-8805070 of stuur een mail naar: milieu@ggdzl.nl.