Gemeente Meerssen | Accommodatiebeleid: behandeling onderdeel voetbal tijdens raadsvergadering 3 oktober 2019

Nieuwsbericht Accommodatiebeleid: behandeling onderdeel voetbal tijdens raadsvergadering 3 oktober 2019

Gepubliceerd op: 02 oktober 2019 11:50

Tijdens de behandeling van het accommodatiebeleid op 26 september 2019 was er voor het onderdeel voetbal sprake van staking van stemmen, waardoor er geen definitief besluit heeft kunnen plaatsvinden. Dit betekent dat het voorstel opnieuw op de agenda van een volgende raadsvergadering dient te worden geplaatst. Het Presidium heeft besloten het genoemde agendapunt toe te voegen aan de concept-agenda van 3 oktober 2019 (zie aangepaste concept-agenda).

Raadsstukken ter inzage

U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor de raadsvergadering van 3 oktober inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Informatie

Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl