Nieuwsbericht Aanvragen Koninklijke Onderscheidingen voor Lintjesdag 2021

Gepubliceerd op: 25 mei 2020 11:15

Koninklijke onderscheiding
Mensen die een bijzondere verdienste hebben geleverd, kunnen in aanmerking komen voor een Koninklijke Onderscheiding. Vindt u dat iemand een lintje verdient? U kunt een voordracht indienen bij de burgemeester van de woonplaats van degene die u wilt voordragen. Omdat een tijdrovende procedure in gang moet worden gezet, moet u dit tijdig doen. Voordrachten voor Lintjesdag 2021 moeten vóór 1 juli 2020 binnen zijn.

Bijzondere maatschappelijke verdienste

De nadruk ligt op de maatschappelijke verdienste van de decorandus. Deze moet persoonlijk en speciaal zijn. Van verdienste is pas sprake wanneer iemand zich geruime tijd onbaatzuchtig ten bate van de maatschappij heeft ingespannen op een wijze die uitgaat boven hetgeen van hem of haar mag worden verwacht. Deze prestatie kan het stimuleren van anderen betreffen, maar ook het leveren van één of meer opvallende prestaties die voor de samenleving een bijzondere waarde hebben. U kunt bijvoorbeeld denken aan mensen die zich jarenlang hebben ingezet als vrijwilliger in een vereniging. Aangezien de cijfers op provinciaal niveau een daling laten zien van het aantal gedecoreerde vrouwen wordt er speciale aandacht gevraagd voor het indienen van voorstellen voor deze doelgroep.

Decoratiestelsel

Het huidige decoratiestelsel kent twee verschillende ordes, namelijk de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje Nassau. 

De Orde van de Nederlandse Leeuw bestaat uit drie graden:

  1. Ridder van de 1e graad: Grootkruis
  2. Ridder van de 2e graad: Commandeur
  3. Ridder van de 3e graad: Ridder

De Orde van Oranje Nassau bestaat uit zes graden:

  1. Ridder van de 1e graad: Grootkruis
  2. Ridder van de 2e graad: Grootofficier
  3. Ridder van de 3e graad: Commandeur
  4. Ridder van de 4e graad: Officier
  5. Ridder van de 5e graad: Ridder
  6. Ridder van de 6e graad: Lid

Vindt u dat iemand voor een lintje in aanmerking komt?

U kunt een voordracht voor een Koninklijke Onderscheiding indienen bij de burgemeester van de woonplaats van de decorandus. Omdat er een tijdrovende procedure in gang moet worden gezet, dient dit minstens vijf maanden van tevoren te gebeuren. De voordrachten voor Lintjesdag 2021 kunnen tot en met 1 juli 2020 worden ingediend.

Procedure

De burgemeester bekijkt het voorstel en zendt dit met begeleidend advies en nadere gegevens van de decorandus naar de Commissaris der Koning. Deze beoordeelt de voordracht en zendt het voorstel, eveneens met begeleidend advies, naar het Kapittel van Civiele Orden. Hier wordt het voorstel opnieuw bekeken en - wederom met advies - verzonden naar de betreffende minister, die uiteindelijk een beslissing neemt.

Koninklijke Erepenning

Voor informatie met betrekking tot richtlijnen en de procedures in relatie tot het indienen van voorstellen voor het toekennen van een Koninklijke Erepenning vindt u op de website van het Koninklijk Huis. Aandacht wordt gevraagd voor het tijdig indienen van voorstellen voor een aanvraag. Deze aanvraag neemt gemiddeld een jaar in beslag.

Informatie

Voor verdere informatie over het indienen van een voordracht en de criteria kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat van de Gemeente Meerssen, tel. 043-3661616 of 3661607.