Gemeente Meerssen | Aanslagbiljet gemeentelijke- en waterschapsbelastingen komt er aan

Nieuwsbericht Aanslagbiljet gemeentelijke- en waterschapsbelastingen komt er aan

Gepubliceerd op: 02 februari 2023 14:30

Bsgw - logo
Binnenkort ontvang je de jaarlijkse aanslag gemeentelijke- en waterschapsbelastingen. Per post in jouw brievenbus of digitaal in jouw berichtenbox als je je hebt aangemeld voor MijnOverheid. Je ontvangt deze aanslag van BsGW, in opdracht van de gemeente. 

BsGw voert de belastingtaak voor de gemeente uit

BsGW zorgt ervoor dat iedereen die belasting moet betalen (belastingplichtigen) een aanslagbiljet krijgt en betaalt. Voor sommige belastingen is de WOZ-waarde nodig. Deze bepaalt BsGW ook in opdracht van de gemeente. Met jouw belastinggeld draag je bij aan de veiligheid, de leefbaarheid en de voorzieningen in jouw gemeente.

Welke informatie vind je op het aanslagbiljet?

Op de aanslag zie je de bedragen voor de verschillende belastingsoorten zoals bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing. Je krijgt ook informatie over hoe je kunt betalen, kwijtschelding aanvragen of bezwaar maken. Op www.bsgw.nl vind je antwoord op veelgestelde vragen en het digitaal loket MijnBsGW. Kom je er niet uit? Neem gerust contact op met BsGW via telefoon 088-8420420. De contactgegevens staan ook op je aanslagbiljet.

WOZ waarde woningen bekend

Onlangs hebben we via de gemeentelijke media bericht over de nieuwe WOZ waarde van woningen. Voor meer informatie lees hier verder.