Terug
Snelzoeken

Nieuwsbericht Aanpassing verkeersmaatregelen tegen sluipverkeer Ulestraten

Gepubliceerd op: 06 december 2018 12:00

In de Burgemeester Visschersstraat en Don Boscostraat in Ulestraten is sprake van sluipverkeer. Om dit te voorkomen, zijn afzetpaaltjes en verkeersborden geplaatst. Dit heeft niet het gewenste resultaat gehad. Overleg met diverse partijen heeft geleid tot nieuwe inzichten en maatregelen.

Tijdelijke verkeersmaatregelen

  • Het inrijverbod in de Burgemeester Visschersstraat ter hoogte van huisnummer 79 (voor alle verkeer met uitzondering van (brom-)fietsen, afvalinzameldienst en hulpdiensten) wordt opgeheven.
  • Het 'doodlopende' gedeelte op de kruising Burgemeester Visschersstraat / Don Boscostraat wordt opgeheven.
  • Op de kruising Burgemeester Visschersstraat-Beekerweg komt een tweezijdige inrijverbod (vanuit de Beekerweg in oostelijke richting vice versa) voor alle verkeer met uitzondering van (brom)fietsen en bestemmingsverkeer Ulestraten.
  • Op de kruising Beekerweg-Burgemeester Visschersstraat komt een tweezijdige inrijverbod (vanuit de Burgemeester Visschersstraat in noordelijke richting vice versa) voor alle verkeer met uitzondering van (brom)fietsen en bestemmingsverkeer Ulestraten.
  • Om het verkeer tijdig op de maatregelen te attenderen, wordt in diverse straten een vooraankondiging geplaatst.
  • De afzetpalen op het kruisingsvlak Burgemeester Visschersstraat / Don Boscostraat worden buiten werking gesteld.

Uitvoering

De onlangs aangekondigde tijdelijke verkeersmaatregelen ter wering van het sluipverkeer in een deel van Ulestraten zullen vanaf komende maandag 10 december 2018 worden uitgevoerd.

 Wij bekijken op basis van kentekenonderzoek of de nieuwe maatregelen werken.

Te zijner tijd volgt meer informatie

Wilt u nieuws en informatie van de gemeente automatische in uw mailbox ontvangen? Op www.meerssen.nl kunt u zich aanmelden voor onze wekelijkse digitale nieuwsbrief Sfeervol Meerssen.