Nieuwsbericht Aanpassing rotondes Sint Josephstraat, Putsteeg en Hoolhuis

Publicatiedatum: 01 maart 2018 12.00 uur

Rotonde
Ter verbetering van de fietsveiligheid start de gemeente Meerssen binnenkort met het aanpassen van de voorrangssituatie op de drie rotondes: Sint Josephstraat, Bunderstraat en Hoolhuis. Op deze rotondes krijgt conform de landelijk richtlijn Duurzaam Veilig de fietser voorrang en gaan bromfietsers op de rijbaan rijden. De werkzaamheden omvatten het aanpassen van de middengeleiders, het rood maken van de fietsoversteekplaatsen en het aanpassen van de bebording en markering.

Planning werkzaamheden

Aannemersbedrijf Dura Vermeer voert de werkzaamheden uit. Deze staan gepland voor de periode maart/april 2018. De werkzaamheden starten op 5 maart 2018, afhankelijk van het weer. Omwonenden ontvangen een bewonersbrief van de aannemer, waarin zij worden geïnformeerd over de precieze uitvoeringsdata.

Verkeersmaatregelen

Tijdens de werkzaamheden blijven de rotondes toegankelijk voor het verkeer. Verkeersregelaars regelen het verkeer. Er wordt zoveel mogelijk buiten de spitsuren gewerkt. Ondanks maatregelen zullen de werkzaamheden voor verkeershinder en vertraging zorgen. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Informatie

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum , tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl