Nieuwsbericht Aanpassing portefeuilleverdeling College van B&W

Publicatiedatum: 19 oktober 2015 15.25 uur

Het college van burgemeester en wethouders besloot op dinsdag 13 oktober 2015 de portefeuilleverdeling aan te passen.De portefeuille van wethouder Maureen Gubbels is overgenomen door plaatsvervangend wethouder Berry van Rijswijk. Daarnaast is het loco-burgemeesterschap aangepast. Wethouder Guido Houben is eerste loco-burgemeester, wethouder Eugène Glimmerveen is tweede loco-burgemeester en wethouder Berry van Rijswijk is derde loco-burgemeester.

Ga naar portefeuilleverdeling College van B&W

College van B&W
Het College van B&W (v.l.n.r.): Burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz, gemeentesecretaris mr Jacques Eurlings, plaatsvervangend wethouder Berry van Rijswijk, wethouder Guido Houben en wethouder Eugène Glimmerveen