Gemeente Meerssen | Aanpassen inrichting Maastrichterlaan Bunde

Nieuwsbericht Aanpassen inrichting Maastrichterlaan Bunde

Gepubliceerd op: 17 mei 2021 13:25

De afgelopen tijd zorgde de gemeente Meerssen ervoor dat bij reconstructies buurten of straten ook meteen ingericht werden als 30 km/u gebieden, fietspaden werden aangepast en verkeersonveilige situaties werden verbeterd. Zo hebben we ook gekeken naar het verbeteren van de verkeersveiligheid in de Maastrichterlaan in Bunde. Adviesbureau Kragten heeft inmiddels een voorlopig ontwerp gemaakt. 

Uitgangspunten voorlopig ontwerp

In dit ontwerp trekken we de infrastructurele maatregelen van de Pletsstraat door naar de Maastrichterlaan. Bij het maken van het ontwerp is rekening gehouden met de volgende uitgangspunten:

  • De Maastrichterlaan wordt 30 km-zone.
  • Het begin/einde van deze 30 km-zone ligt ter hoogte van de Iepenlaan.
  • De gelijkwaardige kruispunten worden voorzien van blokmarkeringen.
  • Het wegbeeld wordt vergelijkbaar met de Pletsstraat.
  • De wegbreedte is 1.80 m en er komen fietsstroken.

Digitale presentatie voorontwerp

Door de maatregelen rond het coronavirus is het niet mogelijk een informatiebijeenkomst te houden. De gemeente Meerssen heeft er daarom voor gekozen omwonenden te informeren door middel van een bewonersbrief. Om u een indruk te geven hoe de straat er uit gaat zien, kunt u het voorontwerp bekijken op de projectpagina. Heeft u na het bekijken van het ontwerp opmerkingen of suggesties ter verbetering? Mail deze dan vóór 14 juni onder vermelding van 'Maastrichterlaan' en uw contactgegevens aan info@meerssen.nl.

Vragen? 

Bel of mail ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

Projectpagina Maastrichterlaan