Gemeente Meerssen | Aannemer gestart met werkzaamheden tegen wateroverlast Meerssen

Nieuwsbericht Aannemer gestart met werkzaamheden tegen wateroverlast Meerssen

Gepubliceerd op: 21 september 2020 14:00

Video voor inwoners

Aannemer Leenaerts uit Born is aan de Visweg in Meerssen gestart met de aanleg van de eerste van 10 regenwaterbuffers . Vorige week gaf minister Cora van Nieuwenhuizen het startsein voor fase 1 van de werkzaamheden. Het is één van de maatregelen die dankzij de financiële steun van het Rijk versneld genomen kan worden in de strijd tegen de wateroverlast in Meerssen.

Water in Balans - Locatie waterbuffer Visweg

Na de Visweg wordt er de komende tijd ook op 9 andere locaties gewerkt aan de uitbreiding en aanleg van regenwaterbuffers. De projecten in Meerssen worden mede gefinancierd door een rijksbijdrage van 3 miljoen euro.
Bestuurder Josette Van Wersch van Waterschap Limburg: "Ik ben blij dat we zijn gestart met de uitvoering van het gebiedsproject Meerssen, onderdeel van Water in Balans. Wat ons betreft hoeven de inwoners en bedrijven in Meerssen zich straks gelukkig een stuk minder zorgen te maken over wateroverlast."
Wethouder Paul Sanders van Meerssen: "Alle maatregelen, die we kunnen nemen om wateroverlast te beperken moeten we aangrijpen. Daarom ben ik blij met de rijksbijdrage, waardoor we maatregelen versneld kunnen oppakken."

Video voor inwoners

In het verleden zijn diverse publieksbijeenkomsten georganiseerd over de wateroverlastproblematiek in Meerssen. Vanwege corona hebben het waterschap, de gemeente Meerssen en de aannemer ervoor gekozen gezamenlijk een video te maken waarin zij uitleggen wat er precies gaat gebeuren en wat inwoners van de werkzaamheden merken.

Water in Balans

Meerssen is één van de gebiedsprojecten van het programma Water in Balans. Dit programma van Waterschap Limburg is opgezet om samen met partners en inwoners gerichte maatregelen te bedenken en te nemen tegen wateroverlast als gevolg van de klimaatverandering. Actuele informatie over dit project is te vinden op www.waterschaplimburg.nl/metelkaar