Nieuwsbericht Aanleg recreatief fietspad Voulwames - Geulle aan de Maas

Publicatiedatum: 24 augustus 2016 10.35 uur

Op maandag 5 september start de aanleg van een nieuw fietspad tussen Voulwames en de Groenstraat in Geulle aan de Maas. De werkzaamheden duren tot het einde van de maand. Verkeersmaatregelen zijn niet nodig.

Voulwames

Recreatievisie Grensmaasgemeenten
Het gaat om een betonnen fietspad met een lengte van één kilometer, dat onderdeel uitmaakt van de fietsroutes in het kader van de Recreatievisie van de Grensmaasgemeenten. Het pad wordt aangelegd aan de westzijde van de Weg van Bunde naar Geulle langs het Julianakanaal.

Initiatief Klankbordgroep Geulle aan de Maas/Voulwames
Het nieuwe fietspad vloeit voort uit een initiatief van de Klankbordgroep Geulle aan de Maas/Voulwames. Leden van de klankbordgroep zijn aan de slag gegaan met inrichtingsvoorstellen en de recreatieve ontsluiting van het natuurgebied bij Geulle aan de Maas.

Consortium Grensmaas ondersteunt dit initiatief van harte en zorgt voor aanleg van het fietspad.