Nieuwsbericht Aanleg Bergbezinkbassin Witte Hoek Rothem

Publicatiedatum: 24 juli 2017 09.50 uur

Tot in 2015 waterde het riool van de Ambyerweg in Rothem deels af op het rioolstelstel van de gemeente Maastricht. Door de aanleg van een nieuw riool in de Ambyerweg is daar verandering in gekomen. Maar de werkzaamheden zijn nog niet afgerond. De komende maanden realiseert Avenue2 - in opdracht van de gemeente Meerssen - bij rotonde de Witte Hoek een bergbezinkbassin. Na afbouw volgt een nieuwe inrichting voor rotonde de Witte Hoek.

Extra buffer bij regenval

Het bergbezinkbassin is een grote betonnen bak die ondergronds wordt aangelegd ter plaatse van het voormalige bustransferium bij de rotonde. De bak wordt gekoppeld aan het rioolstelsel. Met name bij langdurige of hevige regenval, kan het voorkomen dat het riool de hoeveelheid water niet kan verwerken. Het overtollige regenwater komt dan in de bak terecht waardoor wateroverlast op straat wordt voorkomen. Na afbouw van het bergbezinkbassin richt de gemeente Meerssen rotonde de Witte Hoek opnieuw in. In de nieuwe verkeerssituatie hebben (brom)fietsers voorrang.

Hinder

De bouw van het bergbezinkbassin levert hinder op voor omwonenden en verkeer. Bijvoorbeeld door het in- en uittrillen van damwandplanken voor de bouwkuip. Maar ook door het verleggen en aansluiten van rioolbuizen tussen Ambyerweg, Meerssenerweg en rotonde. Dan zijn wegafsluitingen en omleidingsroutes voor verkeer onvermijdelijk.

Wanneer?

Het werk start vanaf eind augustus. Naar verwachting is de bouw van het bergbezinkbassin nog voor de Kerst afgerond, inclusief de herinrichting van rotonde de Witte Hoek. Dat is echter afhankelijk van de voortgang, aangezien de werkzaamheden weersafhankelijk zijn. Bij te koude temperaturen en/of vorst in de grond kan het rioolwerk vertraging oplopen.

Informatie

Op donderdag 20 juli heeft een informatieavond plaatsgevonden voor direct omwonenden. Tijdens deze avond zijn de bewoners geïnformeerd over het werk, bereikbaarheid en herinrichting van rotonde de Witte Hoek. Onderstaand treft u de presentatie van deze avond aan.

- Presentatie informatieavond direct omwonenden

Meer informatie vindt u op www.a2maastricht.nl. Met vragen kunt u terecht bij Servicelijn Maastricht Oost, telefoon 043-3507150. Mailen kan ook: via www.a2maastricht.nl/servicelijn (invulformulier).

Binnenkort volgt er een bewonersbrief met tijdelijke verkeersmaatregelen in de Emmaweg en Kerkweg, vanwege de tijdelijke afsluiting van de verbinding tussen Emmaweg en Maastrichterweg.