Nieuwsbericht Aanleg bergbezinkbassin Rothem bij rotonde Witte Hoek

Publicatiedatum: 31 juli 2017 12.35 uur

Tot in 2015 waterde het riool van de Ambyerweg deels af in het rioolstelsel van de gemeente Maastricht. Door de aanleg van een nieuw riool in de Ambyerweg is daar verandering in gekomen. Maar de werkzaamheden zijn nog niet afgerond. De komende maanden realiseert Avenue2 in opdracht van de gemeente Meerssen bij rotonde Witte Hoek een bergbezinkbassin. 

Extra bergbezinkbassin

Het bergbezinkbassin is een grote betonnen bak die ondergronds wordt aangelegd ter plaatse van het voormalige bustransferium bij rotonde Witte Hoek. De betonnen bak wordt gekoppeld aan het rioolstelsel van de gemeente Meerssen. Met name bij langdurige of hevige regenval, kan het voorkomen dat het riool de hoeveelheid water niet kan verwerken. Het overtollige regenwater komt dan in de betonnen bak terecht waardoor wateroverlast op straat wordt voorkomen. Na afbouw van het bergbezinkbassin richt de gemeente Meerssen rotonde Witte Hoek opnieuw in. In de nieuwe verkeerssituatie hebben (brom)fietsers voorrang.

Wanneer

Het werk start vanaf eind augustus. Naar verwachting is de bouw van het bergbezinkbassin nog voor de Kerst afgerond, inclusief de herinrichting van rotonde Witte Hoek. Dat is echter afhankelijk van de voortgang, aangezien de werkzaamheden weersafhankelijk zijn. Bij te koude temperaturen en/of vorst in de grond kan het rioolwerk vertraging oplopen. Natuurlijk houden we u tussentijds op de hoogte over de uitvoering. We werken op weekdagen van 7.00 tot 19.00 uur. Als de planning in het gedrang komt is uitloop tot in de avonduren of tijdens weekenden niet uitgesloten. 

Bergbezinkbassin Rothem, aanleg witte hoek


Aan de slag

Avenue2 start vanaf 21 augustus met het vrijmaken en inrichten van het werkterrein (zie afbeelding). Daarvoor is grond- en sloopwerk nodig.

Lees verder>>