Nieuwsbericht Aankondiging openbare raadsconferentie Onderzoek Toekomst Gemeente Meerssen

Publicatiedatum: 17 november 2017 15.30 uur

Toekomst
Op donderdag 23 november 2017 vindt om 19.00 uur een openbare raadsconferentie plaats in het kader van het onderzoek naar de toekomstbestendigheid van de gemeente Meerssen. Deze bijeenkomst van de gemeenteraad vindt plaats in het schoolgebouw aan de Proost de Beaufortstraat 45 in Meerssen. U bent van harte welkom deze raadsconferentie bij te wonen op de publieke tribune.

Nota van Bevindingen

Het onderzoeksbureau Berenschot zal met de gemeenteraad in gesprek gaan over de 'Nota van bevindingen' dat het bureau heeft opgesteld. Berenschot heeft de afgelopen maanden documenten bestudeerd, een enquête gehouden onder de inwoners van de gemeente en interviews afgenomen (o.a. bij maatschappelijke organisaties, buurgemeenten, provincie, raadsfracties, college van B&W en ambtenaren). Dit heeft geresulteerd in de nu voorliggende 'Nota van bevindingen'. Deze nota gaat in op de feiten, trends, ontwikkelingen en opinies.

Conclusies en aanbevelingen komen later aan bod

Wat dit allemaal betekent, de conclusies en de aanbevelingen komen nog niet aan bod tijdens deze raadsconferentie. Deze staan in de concept-rapportage, die in december door Berenschot wordt opgeleverd.

Onderzoek toekomstbestendigheid

Het onderzoek naar de toekomstbestendigheid van de gemeente Meerssen gaat op zoek naar de sterktes en zwaktes, de kansen en bedreigingen voor de gemeente Meerssen. Kunnen we als zelfstandige gemeente in de komende 10 tot 15 jaar onze taken blijven verrichten tegen redelijke kosten en op aanvaardbaar kwaliteitsniveau? Kunnen we onze ambities realiseren? Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeenteraad van Meerssen.

Het programma voor deze raadsconferentie en de 'Nota van Bevindingen' kunt u inzien via het Raadsinformatiesysteem op deze website.