Gemeente Meerssen | Aandacht voor gratis volwassenenonderwijs

Nieuwsbericht Aandacht voor gratis volwassenenonderwijs

Gepubliceerd op: 01 september 2021 12:10

week lezen en schrijven
In de Week van Lezen en Schrijven, van 6 tot en met 12 september, lezen burgemeesters of wethouders in alle Zuid-Limburgse gemeenten een dictee voor aan inwoners die volwassenenonderwijs volgen. Veel mensen weten niet dat volwassenenonderwijs gratis is voor iedereen die moeite heeft met taal, rekenen of computervaardigheden. Met dit dictee vragen zij hiervoor aandacht.

Taal, rekenen en computervaardigheden zijn basisvaardigheden om goed mee te kunnen doen in de maatschappij. Mensen die daar moeite mee hebben, voelen zich vaker onzeker, hebben vaker problemen met hun gezondheid en hebben vaker schulden dan mensen die wel goed kunnen lezen en schrijven. Alle inwoners kunnen daarom gratis terecht bij het VISTA-college voor taal, rekenen of computervaardigheden tot MBO 3 niveau. De groepen hebben maximaal 10 deelnemers, waardoor er veel aandacht is voor iedereen. De deelnemers kunnen in hun eigen tempo werken. Vaak wordt het een hechte groep. Wethouder Wim Kemp van de gemeente Meerssen zal 8 september het Vista College in Maastricht bezoeken.

Taalhuis

Daarnaast kunnen inwoners terecht bij het Taalhuis. Het Taalhuis organiseert cursussen zoals 'klik en tik' om te leren omgaan met de computer of een sollicitatiecursus. Maar het meest bekend is het Taalcafé. Daar kunnen mensen die nieuw zijn in Nederland naast hun inburgering of taaltraject oefenen met spreken en luisteren. Vaak is het Taalhuis in een bibliotheekvestiging.

Zuid-Limburgse samenwerking

De gemeenten in Zuid-Limburg werken nauw samen in de aanpak van achterstand in de basisvaardigheden en in het aanbieden van volwassenen-onderwijs. Adviesbureau Berenschot ziet de aanpak in Zuid-Limburg als een goed voorbeeld op basis van een onderzoek voor het ministerie van OCW.