Terug
Snelzoeken

Nieuwsbericht Agenda raadsvergadering 6 februari 2020

Gepubliceerd op: 28 januari 2020 12:10

Raad
Op donderdag 6 februari 2020 vergadert de gemeenteraad. Aanvang 19.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent vanaf 18.45 uur van harte welkom!

Concept-agenda

 • Opening en mededelingen
 • Vaststelling concept-agenda
 • Vaststelling concept-besluitenlijsten raadsvergaderingen 12-12-2019 en 23-01-2020
 • Lijst ingekomen stukken raad (datumversie 17-01-2020)
 • Voorstel Verordening rechtspositie Raads- en burgerleden gemeente Meerssen 2020
 • Voorstel Verordening Werkgeverscommissie Meerssen 2020
 • Voorstel Verordening Auditcommissie Meerssen 2020
 • Voorstel Verordening Adviescommissie Kerngroep Meerssen 2020
 • Voorstel Concept-beleidsplan politie 2020-2023
 • Voorstel Intrekking beleidsnota Activeren, waarderen en afschrijven activa 2014
 • Voorstel inzake mogelijkheden van vervroegd aflossen en herfinanciering van de leningportefeuille Wonen Meerssen, zowel voor opgenomen geldleningen, als verstrekte geldleningen
 • Voorstel Vaststelling Uitvoeringsprogramma Energietransitie op hoofdlijnen 2020-2022
 • Moties vreemd aan de orde van de dag

Raadsstukken ter inzage

U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Informatie

Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl