Nieuwsbericht Agenda openbare raadsvergadering 17 december 2015

Publicatiedatum: 10 december 2015 10.35 uur

Op donderdag 17 december 2015 vergadert de gemeenteraad. Aanvang 19.00 uur in de aula van de IvOO-onderwijslocatie (Proost de Beaufortstraat 45 te Meerssen). Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom!

Concept-agenda

Onderstaande onderwerpen worden tijdens de raadsvergadering van 17 december 2015 behandeld. U kunt het raadsvoorstel plus eventueel achterliggende stukken lezen door op het agendapunt te klikken.

Agenda Openbare Raadsvergadering

Verslag raadsvergadering op Meer Vandaag

Meer Vandaag maakt TV-op namen van de raadsvergadering. Een verslag hiervan kunt u vanaf de zondag na de raadsvergadering zien.

Raadsstukken ter inzage

De raadsagenda ligt tevens ter inzage:

  • bij het KCC (Klant Contact Centrum) van de gemeente. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30-17.00 uur, donderdag tot 20.00 uur
  • Vanaf 9-12-2015 bij het gemeentelijk informatiepunt in de Bibliotheek Meerssen (Parallelweg 58). Tijdens de openingstijden: zie www.bibliotheekmeerssen.nl

Informatie

Raadsgriffier Jack Willems, tel. 043-3661660
E-mail: jack.willems@meerssen.nl