Gemeente Meerssen | Combinatiefunctionaris Sport en Bewegen stelt zichzelf voor

Nieuwsbericht Combinatiefunctionaris Sport en Bewegen stelt zichzelf voor

Gepubliceerd op: 21 oktober 2020 10:35

Baudouin
Baudouin Clairbois is sinds kort werkzaam als combinatiefunctionaris Sport en Bewegen in de gemeente Meerssen. Hij stelt zich graag even aan u voor.

Gezonde en vitale leefstijl

"De komende tijd ga ik me vol enthousiasme inzetten om iedereen, jong en oud met en zonder beperking, in de gemeente een kans te geven op een gezonde en vitale leefstijl. Dit doe ik door bewegen zoveel als mogelijk te stimuleren. Bewegen is namelijk gezond, het zorgt voor plezier en draagt bij aan (talent)ontwikkeling en ontmoeting. De aanpak hierin is vertaald naar drie speerpunten die aansluiten bij de ambities uit het nationaal sportakkoord; vaardig in bewegen (kinderen en jongeren), iedereen doet mee (kwetsbare inwoners) en vitale verenigingen."

Vaardig in bewegen

De basis voor een gezond en actief leven moet gelegd worden bij onze kinderen en hun ouder. Jong geleerd is immers oud gedaan. Samen met lokale partners gaan we investeren in een gezonde omgeving van het kind waar de gezonde keuze vanzelfsprekend is. Dit om de motoriek van kinderen te verbeteren en overgewicht tegen te gaan. Wat gezondheidsachterstanden van kinderen vermindert en hen stimuleert meer te bewegen en buiten te spelen.

Iedereen doet mee

Sport en bewegen brengt mensen samen en laat iedereen meedoen. Het draagt bij aan vitale inwoners én heeft een positief effect op de leefbaarheid in de dorpen. Er komt extra aandacht voor doelgroepen die niet vanzelfsprekend mee (kunnen) doen, zoals senioren, mensen met een beperking en/of afstand tot de arbeidsmarkt, gezinnen in armoede en statushouders. De vitaliteit en gezondheid van kwetsbare doelgroepen verbetert hierdoor en het stimuleert ontmoeting.

Vitale verenigingen

(Sport)verenigingen zijn van groot belang voor de leefbaarheid in de gemeente Meerssen. Verenigingen brengen mensen bij elkaar en laten mensen plezier beleven. Desondanks kennen verenigingen veel uitdagingen, die ook kansen bieden, als ze daarbij geholpen en ondersteund worden. Ondersteuning kan in de vorm van leden- en vrijwilligerswerving, ontwikkeling van nieuw aanbod en het beter benutten van maatschappelijke accommodaties, waardoor het bestaansrecht van verenigingen gewaarborgd blijft.

Mensen in beweging brengen kan ik niet alleen. Samen op Pad en Samenwerken is hiervoor cruciaal. Verbinding leggen met actieve verenigingen, sportaanbieders en maatschappelijke partners is een belangrijke stap. Zij zorgen namelijk voor het sportief en actief aanbod en brengen hierdoor inwoners letterlijk in beweging. Ik wil daarom ook graag kennis maken met iedereen die dagelijks bezig is met bewegen, leefstijl en de bevordering van gezondheid. Kan ik jou niet bereiken, bereik mij dan via baudouin.clairbois@meerssen.nl of 06 211 288 74.

Bewegen is goed, meer bewegen is beter. Voorkom veel stilzitten.