Artikel Koopzondagen

2015

Voor de kernen Meerssen en Rothem:
29 maart
26 april
14 mei
31 mei
28 juni
6 september
27 september
25 oktober
29 november
13 december
20 december
27 december

Voor de kern Bunde:
22 maart
19 april
6 september
27 september
25 oktober
29 november
13 december
20 december
27 december

Dit wil niet zeggen dat ook alle winkels daadwerkelijk geopend zijn. Dat beslissen de winkeliers zelf.

Informatie
Bedrijvencontactfunctionaris Carlo Poolen, tel. 043- 3661677
e-mail: carlo.poolen@meerssen.nl