Gemeente Meerssen | Gemeentewijzer A-Z

Artikel Gemeentewijzer A-Z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

Gemeentewijzer op rubriek

A

aangepaste literatuurvoorziening
actueel nieuws
acupunctuur
adres gemeente
advertentiebladen
adviesraad sociaal domein
advocaten
afdelingen gemeente
afslanken
afvalkalender
afvalpas 
afval-informatie
agenda
aids-soa infolijn
airport, maastricht aachen
alarm, sirene-
alarmnummers
alcohol infolijn
ambtelijke organisatie
ambulance en ziekenvervoer
animato
anp
anwb
apotheken
arbeidsbureau
arbeidsinspectie
arbeidsorganisaties
archief
armoede - minimaregelingen
arrondisementsrechtbank
artamuse, muziekeducatie
artsen

B

b&w, college van
badminton
baha'i gemeenschap
balans
balie - loket burgerzaken
basiliek
basisonderwijs
basisonderwijs, openbaar
basisonderwijs, speciaal
basketbal
bechterew, patiëntenvereniging
bedieningen
bedrijfsleven
bedrijfsverenigingen
bedrijfsvestiging
bedrijfsvoering, afdeling
bedrijvencontactpunt
bedrijvencontactfunctionaris
bedrijvenloket
begraafplaatsen
begraafplaatsen, beheer
begroting
bejaardentehuizen
bejaardenverenigingen
bejaardenzorg
bekendmakingen gemeente
belangenverenigingen
belangrijke telefoonnummers
belastingen
belastingen, gemeente
belastingtelefoon
belgische zaken, bureau voor
beleidsregels & verordeningen (Regelingenbank)
beroepsonderwijs
besluitenlijsten B&W
bestemmingsplannen
bestuurlijke documenten
bestuurscentrum
betalingen
beukeloord, zorgcentrum
bezienswaardigheden
bezoekadres gemeente
bibliotheken
bijstand
bossen te waterval
bouwplannen & projecten
bouwvergunningen (omgevingsvergunning)
bowlen en kegelen
brandweer
brandwonden
brochures en folders

brug-m, raadsfractie

btw-nummer gemeente
buitenlandse betrekkingen
buitenschoolse opvang
bunde nu samen
bunderbos
bureau voor belgische zaken
burgemeester
burgemeester en wethouders
burgerlijke stand
burgernet
burgerparticipatie
bus
burgerzaken
buurt-, dorps- en wijkorganisaties
buurtnetwerken
buurtpreventieteams
buurtverenigingen

C

cabaretvereniging
cai
calamiteiten
campings en hotels
carnavalsverenigingen
cda (raadsfractie)
cesar oefentheraptie
centrum indicatiestelling zorg (CIZ)
centrum voor jeugd en gezin heuvelland
cicero zorggroep
ciz (centrum indicatiestelling zorg)
cjg heuvelland
cliëntenraden en -begeleiding
cnme
cnv
college van B&W
collegevergadering
consultatiebureau
consulaten
contact
correspondentieadres gemeente
culturele organisaties
cultuureducatie

D

dagbladen
dagelijks bestuur gemeente
dansscholen
deken, pastoor
denksport
diëet en voeding
diensten en producten
diensthoofd gemeente

dieren
dierenambulance
dierenasiel
dierenartsen
dierenbelangen
dierenhoudersverenigingen
dieren, natuur en milieu
dierenhulp
dierenopvang
dierenvermissing
digitaal contact met de gemeente
discriminatie
doopgezinde gemeente
dorpen
dorpscentra
douzelage
drank- en horecavergunningen
drinkwatervoorziening
drugsgebruik
drugsmeldpunt

E

echtscheiding, aangifte
ehbo- en reanimatieverenigingen
e-mail gemeente
e-nieuwsbrief gemeente
energiebedrijven
english information
erkenning ongeboren vrucht
essent
expats
extern klachtrecht

F

facebook gemeente Meerssen
fanfares

financiën, gemeente
fietsen
film, foto- en videoclubs
fiom
fitness
fotoclubs
focus, raadsfractie
folders en brochures

fractiesecretariaten (raad)

fractievoorzitters (raad)
fysio- manuele therapie

G

gastouderopvang
geboorte (aangifte)
geestelijke gezondheidszorg
gehandicapten
gehandicapten - advies en hulp
gehandicaptenorganisaties
gehandicaptensport
gehandicaptenvoorzieningen
gehandicaptenzorg
gemeenschapshuizen
gemeentebestuur
gemeentehuis (bestuurscentrum)
gemeentelijke belastingen
gemeentelijk meldpunt (KCC)
gemeentelijke informatiepagina's geulbode
gemeentelijke nieuwbrief
gemeenteraad
gemeenteraad, leden
gemeentesecretaris
gemeentewinkel
genealogie
gerberga, koningin
geschiedenis Meerssen
geulbode
geuloord (Aan de Pas)
gevangenis
gevonden voorwerpen
gezondheidszorg
gft-afval
gft-container aanvragen
ggd
gilden en schutterijen
golf
gom, gehandicapten organsatie meerssen
griffier, gemeenteraad
griffiebureau
groene kruis
groot meerssen, partij (raadsfractie)
gymnastiek/turnen
gymnastiekzalen

H

handbal
hardlopen
harmonieën
heemkunde
hengelsport
historie gemeente Meerssen
hobby & creativiteit
hockey
homoseksualiteit
hondenbelasting
hotel en campings
huid- en oedeemtherapie
huisartsen
huiselijk geweld
huiskamers
huisvuil

hulpmiddelen (wmo)
hulpverlening, sociaal medische
huren, informatie
huurdersverenigingen
huwelijk

I

identiteitskaart, nederlandse
inburgering
indicatieorgaan, regionaal (ciz)
informatiecentrum gemeente (KCC)
innovo, schoolbestuur
inschrijven bij verhuizing
inspraak en samenspraak (burgerparticipatie)
internationale samenwerking
internet
inwoneraantal
israëlitische begraafplaats
ivn

J

jaarmarkten
jaarrekening
jacht- en wildbeheer
jeugd en gezin, centrum voor (cjg)
jeugdzorg
jeugd en jongeren
jeugd- en jongeren - advies en hulp
jeugd- en jongerenorganisaties
jeugd- en jongerenwerk
jeugdhulpverlening
jong leren, stichting
joodse gemeente
juridische hulp
jurofoon
justitie

K

kabel
kadaster
kadaverophaaldienst
kantongerecht
kapvergunningen
kegelen
kerken
kerkgenootschappen
kerkhoven
kerngegevens gemeente
ketel, ontmoetingspunt
kijk!!!, raadfractie
kinderbescherming
kindercentrum
kinderdagverblijven
kindermishandeling
kinderopvang
kindertelefoon
kiwanis gloriette
klachten, diversen
klachten, interne regeling gemeente
klachten, externe regeling (ombudsman)
klachten en meldingen openbare ruimte
klachten verspreiding geulbode
klachten vliegtuiglawaai
klachtenprocedure
kledinginzameling
koninklijke onderscheidingen aanvragen
koopzondagen
koren
korrelatie
kpn
kraamzorg
kumulus, muziekonderwijs
kunstzinnige vorming
kwijtschelding belastingen

L

leden gemeenteraad
leerlingen / leerkrachtenbegeleiding
leger des heils
leven, zorg en welzijn
levensbeschouwelijke instellingen
linguïstische organisaties
links
loco-burgemeester
logopedie
lokale omroep
lourdes grot, stichting
luchthaven, maa
luchthaven klachten/meldingen
luchthaven overlast

M

maa luchthaven
maa klachten / meldingen
maa overlast
maatschappelijk werk
mantelzorg
manuele therapie
markten
media
meditatie
meedenken over ...
meerssen in beeld

meerssen in europa

meld misdaad anoniem
meldpunt, gemeentelijk
milieudefensie
milieuklachten
milieuparken
milieuvergunningen
mkb ondernemersverenigingen
mondiale organisaties en -verenigingen
mondriaan zorggroep
motortoerverenigingen
mtb
museum, natuur-historisch (erfgoedhuis)
muziekonderwijs
muziekschool
muziekverenigingen

N

nachtopvang
naschoolse opvang
naturalisatie
naturisme
natuur
natuur- en alternatieve geneeswijzen
natuur- en milieubescherming
natuur- en milieueducatie
natuur- en milieuorganisaties
natuur historisch museum (nu: huis voor natuur, cultuur en erfgoed)
natuurmonumenten
natuurschoon
nederlandse spoorwegen
notarissen
ns-station

O

oefentherapie
officiële bekendmakingen gemeente
ombudsdiensten
ombudsman, landelijke
omgevingsloket
omgevingsvergunningen
omroep, regionale
ongediertebestrijding
ondernemersloket

onderscheidingen aanvragen
ondernemersorganisaties
ondernemersverenigingen
ondernemerssteunpunt
onderwijs
onderwijsorganisaties en -verenigingen
ontdek meerssen
ontmoetingspunt bunde nu samen
ontmoetingspunt de ketel
ontwikkelingssamenwerking
openbaar vervoer
openbare bekendmakingen
openbare werken
openingstijden gemeente
openluchtzwembad
oppervlakte gemeente
oranjecomités/verenigingen
orbis medisch zorgconcern
osteopathie
ouderenverenigingen
ouderenvoorzieningen
overlast honden
overlijden (aangifte)
ov-reisinformatie

P

parkeren in Meerssen
parochies
parochies, plattegrond
particulier beroepsonderwijs
partij groot Meerssen (pgm), raadsfractie
paspoort
pastoor
patiënten- en belangenverenigingen
penitentiaire inrichtingen
peuterspeelzalen
plaagdierbestrijding
podotherapie
politie
politieke partijen
portefeuilleverdeling b&w
postagentschappen
postadres gemeente
postkantoren
privacyverklaring
proclaimer
producten aanvragen
producten en diensten
productencatalogus
programmarekening
promotiefilmpje Sfeervol Meerssen
provincie
psychiatrie

R

raadsadviesvergaderingen
raadsagenda
raadsfractie brug-m
raadsfractie cda
raadsfractie focus
raadsfractie kijk!!!
raadsfractie partij groot meerssen
raadsfractie vvd
raadsgriffier
raadsleden (foto's)
raadsvergadering
raadsvoorstellen
radar
radio
rampenbestrijding
reanimatieverenigingen
receptie bestuurscentrum (kcc)
rechtshulp
rechtspraak
rechtswinkel
reclassering
regelingenbank
regionaal indicatie orgaan ciz
regionale uitvoeringsdienst Zuid-Limburg RUD
reisdocumenten
reisinformatie
rekenkamercommissie

religie

relaties en seksualiteit
rijbewijs
rioleringen
rioolverstoppingen
rk kerk
rommelmarktcomité
rouwverwerking
routebeschrijving bestuurscentrum (gemeentehuis)
rud = regionale uitvoeringsdienst Zuid-Limburg
ruggesteun
ruimte, afdeling
ruimtelijke ordening

S

samenspraak en inspraak
samenleving, afdeling
scholen
schoolbesturen
schutterijen
scouting
secretariaat, bestuurs-
secretaris, gemeente-
sint nicolaascomités

sirene-alarm

slachtofferhulp
smho
sociaal medische hulpverlening oost-europa
sociale dienst
sociaal team
sociale verzekeringen
sociale zaken maastricht heuvelland
sociëteiten
sos telefonische hulpdienst
speciaal basisonderwijs
speeltuinen en -verenigingen
spoedlijn huisartsen
spoorwegen
sport
sportverenigingen
sportaccommodaties
sporthal
spreekrecht
stamboomonderzoek
stella maris college
storingen cai
storingsdienst openbare werken
synagoge

T

taakverdeling b&w
tafelvoetbal
tandartsen
telecommunicatie
telefonische hulpdiensten
telefoonnummers, belangrijke
televisie
tennis
terminale zorg
thuiszorg
toerisme (bezienswaardigheden, natuurschoon, vvv etc)
toneel
tnt-post
trajekt
trein
trouwen
trimmen
twitter, gemeente op

U

uittreksels bevolking
uitvaart
uwv

V

vacatures
vak- en standsorganisaties

vecht- en zelfverdedigingssport
veerdiensten
veiligheidsregio
vereniging meerssen in europa
vergunning, evenementen etc
vergunning, drank- en horeca
vergunning, milieu
vergunning, bouwen
verhuizen, inschrijven
verkeersregelaars, werkgroep
verkeersorganisaties
verkiezingen
verklaring omtrent het gedrag, aanvraag
verloskundigen
vermissing dieren
verordeningen & beleidsregels (regelingenbank)
verslavingszorg
verspreiding Geulbode
vervoer
vervoersvoorzieningen (wmo)
verzekeringsbank
verzorgingshuizen
vice-consulaat spanje
vliegveld
vliegveld klachten/meldingen
voedselbank
voetbal
voetveer
voetzorg
volleybal
volwassenonderwijs
voortgezet onderwijs
vrouwenverenigingen
vvd (raadsfractie)
vvv

W

wasteguide
waterleidingbedrijven
waterschappen
webarchief

weekbladen
weekmarkt
wegenwacht
weinig inkomen
welkom burgemeester

welzijnswerk rothem

wereldwinkels
werk en inkomen

werk in uitvoering
wet maatschappelijke ondersteuning (wmo)
wethouders
wijkagenten
wijken
wildbeheereenheid
wilgenhof, zorgcentrum
wml
wmo
wmo-platform (adviesraad sociaal domein)
wonen, welzijn, zorg wwz
woningaanpassingen wmo
woningstichtingen
woonbegeleiding
woonkernen
woz

X

Xonar

Y

yoga

Z

zangverenigingen
ziekencomités
ziekenhuizen en klinieken
ziekenvervoer
zij-actief
zonnebloem
zorgboerderijen
zorgcentra
zorgloket (nu: sociaal team)
zorg en welzijn

zwangerschap

zwembaden