Nieuwsbericht Tijdelijke herinrichting Markt Meerssen tbv terrassen horecaondernemers

Gepubliceerd op: 29 mei 2020 10:00

Stap voor stap krijgen we meer ruimte en worden de coronamaatregelen versoepeld. Zo mogen restaurants en cafés vanaf 1 juni weer open. Binnen mogen zij dan maximaal 30 personen (excl. personeel) ontvangen op basis van reservering en met 1,5 meter afstand. Voor terrassen geldt dat gasten moeten zitten én 1,5 meter afstand moeten houden (tenzij u uit hetzelfde huishouden komt). Voor de horecaondernemers aan de Markt in Meerssen is de afgelopen weken gewerkt aan een plan voor de tijdelijke herinrichting van het plein.

Steun in de rug

Op de Markt in Meerssen bevinden zich veel horecagelegenheden. Zij hebben het - net als andere ondernemers - niet makkelijk in deze tijd. De horecaondernemers van de Markt vroegen het gemeentebestuur gebruik te mogen maken van het plein, zodat ze tijdelijk hun terrassen kunnen uitbreiden. Op deze manier kunnen ze voldoen aan de landelijke regels én kunnen ze hun inkomstenverlies een beetje opvangen. Het College van B&W stond hier positief tegenover en geeft de horecaondernemers graag deze steun in de rug.

Tijdelijk herinrichting

De afgelopen weken is gewerkt aan een plan voor de tijdelijke herinrichting van de Markt. Het in gebruik geven van het plein heeft namelijk gevolgen voor het verkeer, het parkeren op de Markt en omliggende straten, voor omwonenden en bezoekers. Bij het opstellen van het plan hebben we dan ook we geprobeerd hier rekening mee te houden. De herinrichting gaat er als volgt uitzien:

 • Delen van de Markt worden tijdelijk in gebruik gegeven aan de horecaondernemers. Zij kunnen hier hun terrassen uitbreiden. Het aantal zitplaatsen blijft gelijk aan het aantal dat zij op hun bestaande terras hebben.
 • Er mag geen mechanische muziek op het marktplein wordt afgespeeld.
 • De horecaondernemers moeten zich houden aan de richtlijnen van de landelijke overheid en de Veiligheidsregio.
 • De verdeling van de ruimte op het Markt regelen de horecaondernemers in onderling overleg.
 • Het parkeren van auto's op het Marktplein wordt tijdelijk verboden.
 • Bezoekers van kerkdiensten kunnen hun auto tijdelijk parkeren op het 'gele' grindgedeelte voor het gemeentelijke Klant Contact Centrum. Dat is toegestaan tijdens kerkdiensten, een half uur voor aanvang en een half uur na afloop van de diensten.
 • Op de Markt voeren we tijdelijk eenrichtingsverkeer in. We brengen hiervoor belijning en markeringen aan. Hierdoor blijft het ook mogelijk mensen met de auto af te zetten op de Markt en vervolgens verder te rijden (kiss&ride-principe).
 • Op de Markt plaatsen we bloembakken ter afbakening van de (eenrichtings)rijbaan voor auto's, de veiligheid van bezoekers van de Markt en ter verfraaiing van het plein.
 • We realiseren drie parkeerplaatsen voor minder-validen aan de zijkant van het marktplein.
 • De parkeerplaatsen bij de gymzaal 't Beukeböschke (6 plaatsen) en naast de Proostenkelder (4 plaatsen) zetten we om naar parkeerplaatsen voor vergunninghouders van de Markt.
 • Bij de Vredeskapel maken we drie parkeerplaatsen voor vergunninghouders van de Markt. We kunnen dit eventueel nog uitbreiden naar 6.
 • Aan de zijkant van het gele gedeelte voor het gemeentelijke Klant Contact Centrum realiseren we een fietsenstalling. We onderzoeken op korte termijn ook de mogelijkheid tot het plaatsen van een oplaadpaal voor elektrische fietsen op de Markt
 • De Herkenberg, Gansbaan en Hoekweg zijn voor gemotoriseerd verkeer enkel toegankelijk voor bewoners van deze straten. Ook de parkeerplaatsen in deze straten zijn uitsluitend voor bewoners.

Markt 1

Al deze maatregelen gelden in eerste instantie tot 1 september 2020 (met een mogelijke verlenging voor een nog te bepalen periode daarna). Als in de periode tot 1 september de situatie daartoe aanleiding geeft, kunnen we bovenstaande maatregelen bijstellen (uitbreiden of intrekken).

Weekmarkt

De weekmarkt blijft zoals gewoonlijk op donderdag. Door een ietwat andere opstelling van de marktkramen, blijft er ook nog ruimte over voor horecaterrassen op het plein.

Parkeren

Alternatieve parkeergelegenheid is te vinden op parkeerplaats 't Bergske (achter de Jumbo. Ingang Kuileneindestraat en Gasthuisstraat), parkeerplaats 't Gasthoes (achter de Lidl) en de parkeerplaats achter Station Meerssen.

Tot slot een woord van dank aan alle andere belanghebbenden voor de bereidheid en het constructief meedenken om de horecaondernemers van onze Markt op deze manier te helpen / te ondersteunen.