Gemeente Meerssen | Ondernemers: Tozo 3 beschikbaar per 1 oktober

Nieuwsbericht Ondernemers: Tozo 3 beschikbaar per 1 oktober

Gepubliceerd op: 07 september 2020 16:25

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt opnieuw verlengd. Van 1 oktober 2020 tot 30 juni 2021 is Tozo 3 aan te vragen. Gemeente Maastricht voert Tozo 3 voor ons uit, net als de eerdere Tozo-regelingen.

Net als bij de Tozo 1 en 2 bestaat Tozo 3 ook uit een tegemoetkoming voor levensonderhoud en een mogelijkheid voor het aanvragen van een lening voor bedrijfskapitaal (tot maximaal € 10.157,- voor Tozo 1, 2 en 3 gezamenlijk).

Vermogenstoets

Het inkomen van uw partner blijft in Tozo 3 meetellen in het bepalen van de hoogte van de ondersteuning in het levensonderhoud. Aan de partnertoets wordt in Tozo 3 een vermogenstoets toegevoegd. Om in aanmerking te komen voor ondersteuning in levensonderhoud in Tozo 3 mag u niet meer dan € 46.520,- aan beschikbare geldmiddelen hebben. Denk daarbij aan contant geld, bank- en spaarsaldi en aandelen, obligaties en opties. Ander vermogen, zoals de eigen woning, afgeschermd pensioen en zakelijke apparatuur vallen niet onder de toets.

Ondersteuning in oriëntatie toekomst per 1 januari 2021

Het kabinet vindt het belangrijk dat ondernemers zich gaan oriënteren op hun toekomst en ziet dat veel ondernemers hier al over aan het nadenken zijn. Per 1 januari 2021 start een volgende fase van de Tozo 3. In deze fase ondersteunen gemeenten zelfstandig ondernemers waar nodig om zich voor te bereiden op een nieuwe toekomst, hetzij als zelfstandig ondernemer, hetzij als werknemer in loondienst. Qua ondersteuning kunt u denken aan coaching, advies, bij- of omscholing en heroriëntatie. Meer informatie hierover volgt nog.

Na juni 2021

Tozo 3 loopt tot 30 juni 2021. Dat betekent niet dat na die datum de ondersteuning voor zelfstandige ondernemers wegvalt. De Bijstand voor Zelfstandigen (Bbz) blijft als vangnet dienen.

Meer informatie

Lees meer op www.gemeentemaastricht.nl/tozo. Hier vindt u binnenkort ook meer informatie over het aanvragen van Tozo 3. Let op! Deze informatie is ook belangrijk als u Tozo 1 en 2 ontvangen heeft, want u krijgt niet automatisch Tozo 3.