Gemeente Meerssen | Nieuwe noodverordening met ingang van 21 augustus 2020

Nieuwsbericht Nieuwe noodverordening met ingang van 21 augustus 2020

Gepubliceerd op: 21 augustus 2020 14:20

Veiligheidsregio logo
Met ingang van vrijdag 21 augustus is een nieuwe noodverordening van kracht. Hiermee geeft Veiligheidsregio Zuid-Limburg uitvoering aan de aangepaste maatregelen die het kabinet heeft aangekondigd. Doel daarvan is om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Nieuwe noodverordening 21 augustus 2020

Deze noodverordening vervangt de noodverordening van 10 augustus  2020.

Hieronder de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige noodverordening.

Maatregelen bij introductie-activiteiten voor studenten

 1. Het is verboden een samenkomst in de publieke ruimte of in een besloten plaats, niet zijnde een woning of een daarbij behoren erf, in het kader van de werving en introductie van studenten van het mbo, hbo en wo te organiseren, te laten organiseren, te laten plaatsvinden of te laten ontstaan.
 2. De voorzitter kan van dit verbod ontheffing verlenen voor een samenkomst georganiseerd door een onderwijsinstelling, studentenvereniging, studentensportvereniging of studievereniging, indien:
 • de samenkomst geaccordeerd is door een onderwijsinstelling of de veiligheidsregio;
 • de samenkomst gericht is op kennismaking, studie of sport;
 • de samenkomst kleinschalig is;
 • tijdens de samenkomst geen alcoholhoudende dranken worden verstrekt of genuttigd;
 • de samenkomst niet plaatsvindt tussen 22:00 uur en 06:00 uur.

Algemene regels blijven gelden

Het is nog steeds van groot belang dat iedereen zich zo goed mogelijk aan de algemene maatregelen houdt.

 • Heb je klachten: blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen.
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen.
 • Was vaak je handen.
 • Werk zoveel mogelijk thuis.
 • Vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits.

Meer informatie

Voor algemene informatie over het coronavirus en de maatregelen kun je terecht op de website van de Rijksoverheid of het RIVM. Ook kun je telefonisch contact opnemen met de Rijksoverheid via het landelijk publieksinformatienummer: 0800 1351.

Voor vragen over handhaving of mogelijkheden in een specifieke situatie (bv. als ondernemer), kun je het beste contact opnemen met je eigen gemeente.

Heb je verkoudheidsklachten? Blijf dan thuis, bel 0800-1202 en maak een afspraak voor een test. Voor andere gezondheidsvragen kun je terecht bij je eigen huisarts of neem contact op met de informatielijn van de GGD Zuid-Limburg, tel. 088 - 8805005.