Gemeente Meerssen | Markt Meerssen definitief autovrij

Nieuwsbericht Markt Meerssen definitief autovrij

Gepubliceerd op: 17 februari 2021 12:25

Markt
Van 1 juni tot 1 december 2020 zijn tijdelijke verkeersmaatregelen van kracht geweest op de Markt in Meerssen. Aanleiding was de versoepeling van coronamaatregelen door de regering. In verband met deze maatregelen hebben horecaondernemers van de Markt het gemeentebestuur destijds gevraagd gebruik te mogen maken van het marktplein om daar hun terrasruimte tijdelijk uit te breiden. Op deze wijze konden ze de derving van inkomsten door de coronacrisis enigszins opvangen.

Het College van B&W stond van meet af aan positief ten aanzien van dit verzoek. De tijdelijke ingebruikname van het marktplein door de horeca had wel diverse consequenties. Zo kon men niet meer parkeren op de Markt, wijzigde de verkeerssituatie op de Markt en in omliggende straten en verplaatste de parkeerdruk.

Tijdelijke maatregelen definitief maken

Het College van B&W besloot in haar vergadering van 9 februari 2021 de tijdelijke verkeersmaatregelen om te zetten naar definitieve verkeersmaatregelen.

De definitieve verkeersmaatregelen zijn als volgt:

 1. Parkeren van auto's op de Markt is niet meer mogelijk.
 2. Op het gele grindgedeelte vóór het gemeentelijke Klant Contact Centrum / gemeentehuis mag worden geparkeerd tijdens kerkdiensten. Parkeren is toegestaan vanaf een half uur vóór aanvang van de dienst tot een half uur na afloop van de kerkdienst.
 3. Er blijft eenrichtingsverkeer op de Markt.
 4. De bloembakken blijven staan ter afbakening van de éénrichtingsbaan voor auto's en voor de veiligheid van bezoekers van de Markt. Daarnaast is het tevens een verfraaiing van het marktplein.
 5. Er zijn drie parkeerplaatsen voor minder-validen.
 6. Bij gymzaal 't Beukeböschke blijven zes vrije parkeerplaatsen.
 7. Bij de Proostenkelder blijven vier vrije parkeerplaatsen.
 8. Bij de Vredeskapel blijven drie vrije parkeerplaatsen.
 9. De punten 5 t/m 8 zijn van tijdelijke aard aangezien deze locaties bij een definitieve herinrichting van de Marktgebied anders ingevuld kunnen worden.

Door deze maatregelen blijft de mogelijkheid bestaan om (delen van) het marktplein tijdelijk in gebruik te geven aan de horeca om hun bestaande terrassen uit te breiden (uiteraard zodra de maatregelen het weer toelaten.

Daarbij geldt:

 • dat het maximale aantal zitplaatsen voor gasten hetzelfde blijft als op de huidige, bestaande terrasruimte.
 • dat er geen mechanische muziek op het marktplein wordt afgespeeld.
 • dat de horecaondernemers zich moeten houden aan de richtlijnen van de landelijke overheid vastgelegd in de Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19.
 • de drank- en horecavergunning van de betreffende ondernemers qua m2 dan tijdelijk wordt uitgebreid.

Parkeerplaats 't Bergske (achter de Jumbo) gaat naast de parkeergarage meer dan voorheen fungeren als alternatief voor het parkeren op de Markt.
We hopen op deze wijze de kwaliteit van onze mooie markt een impuls te geven en de horecaondernemers van onze Markt steun in de rug te geven in deze moeilijke tijden.

Hartelijk dank!

De bereidheid en het constructief meedenken van andere belanghebbenden op en rond de Markt om de horecaondernemers ter wille te zijn, wordt door ons zeer gewaardeerd. Wij willen u hiervoor hartelijk danken!

Definitieve herinrichting Markt & locatie Gansbeek

De definitieve herinrichting van de Markt en de locatie van de voormalige basisschool de Gansbeek is momenteel ook in ontwikkeling. Uiteraard houden wij u hiervan op de hoogte.

Informatie

Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben, neem dan gerust even contact via telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.