Gemeente Meerssen | Gemeentelijke schuldhulpverlening voor ondernemers

Nieuwsbericht Gemeentelijke schuldhulpverlening voor ondernemers

Gepubliceerd op: 10 juni 2021 11:25

Schuldenhulpverlening (foto Shutterstock)
In een pilot op Zuid-Limburgse schaal werkt een team van verschillende experts samen voor ondernemers uit Zuid-Limburg om hen te helpen bij schulden. In dit team is het Zelfstandigenloket van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland vertegenwoordigd, samen met een gespecialiseerd bureau voor schuldhulpverlening voor ondernemers en de Kredietbank Limburg (KBL). Zo kan er snel een brede aanpak van de schulden van de ondernemer plaatsvinden.

Ondernemers uit Meerssen kunnen zich melden bij het Zelfstandigenloket via:

Naast deze pilot is er ook meer aandacht voor de totale ondersteuning van ondernemers, zoals heroriëntatie voor ondernemers van wie het bedrijf niet levensvatbaar is. De pilot loopt tot 1 oktober van dit jaar.

Ondersteuning in vroeg stadium

Sinds 1 januari 2021 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het bieden van schulphulpverlening aan ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf. De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening is hierop aangepast, zodat noodlijdende ondernemers niet tussen wal en schip vallen.

Volgens de VNG is 23,2% van de ondernemers in Nederland kwetsbaar voor problematische schulden, waarvan het grootste aandeel (71%) bestaat uit ZZP'ers. Veel ondernemers hebben daarnaast te maken met de financiële impact van de coronacrisis. Door ondernemers in een zo vroeg mogelijk stadium te ondersteunen, wordt voorkomen dat levensvatbare ondernemingen dieper in de financiële problemen komen of ondernemers hun bedrijf moeten op doeken.