Gemeente Meerssen | Aanvullende compensatieregeling Covid-19 & subsidies 2021

Nieuwsbericht Aanvullende compensatieregeling Covid-19 & subsidies 2021

Gepubliceerd op: 23 maart 2021 15:55

Corona - Compensatieregeling vrijwilligersorganisaties
Het coronavirus houdt de wereld nog steeds in zijn greep. Om (vrijwilligers)organisaties en verenigingen te ondersteunen in deze financieel zware tijd besloot de gemeenteraad op 18 maart budget beschikbaar te stellen voor een tijdelijke aanvullende compensatieregeling COVID 19. Dit is aanvullende regeling waar vrijwilligersorganisaties, verenigingen en gemeenschapshuizen gebruik van kunnen maken. De regeling geldt ook voor organisaties die niet in het reguliere subsidiebeleid van gemeente Meerssen opgenomen zijn.

Daarnaast besloot de raad dat vrijwilligersorganisatie die eerder een basissubsidie (waardering- stimuleringssubsidie), activiteitensubsidie (eerste helft 2021) of evenementensubsidie (eerste helft 2021) toegekend kregen voor 2021, deze mogen houden. LET OP: ten aanzien van de activiteitensubsidies voor de tweede helft van 2021 en de evenementen subsidies voor evenementen die plaatsvinden in de tweede helft van 2021 zijn er uitzonderingen en tijdelijke aangepaste regels. Meer hierover kunt u lezen op www.meerssen.nl (Regelen & Aanvragen -> Subsidies of de Coronapagina).

Financiële nood

Met de aanvullende compensatieregeling Covid-19 kan de gemeente organisaties en verenigingen die geraakt zijn door de coronacrisis (en die tot nu toe onvoldoende aanvullende steun hebben ontvangen) aanvullend ondersteunen. De organisatie moet wel kunnen aantonen dat zij in financiële nood verkeert. De regeling heeft betrekking op het jaar 2020 en kan ingediend worden over de periode 1 maart t/m 31 december 2020.

LET OP: de professionele welzijnsinstellingen vallen niet onder deze regeling. Met deze instellingen worden separate afspraken gemaakt.

Wanneer en hoe aanvragen?

U kunt aanvraag voor deze aanvullende regeling indienen met het aanvraagformulier 'Aanvullende compensatieregeling COVID-19' op www.meerssen.nl (Regelen & Aanvragen -> Subsidies of de Coronapagina). Hier vindt u ook de voorwaarden en meer informatie over de regeling.

LET OP: u kunt een aanvraag indienen tot uiterlijk 30 april 2021!

Reeds eerder een aanvraag ingediend?

Als u al eerder een aanvraag of verzoek heeft ingediend bij de gemeente voor financiële ondersteuning, moet u helaas opnieuw een aanvraag indienen met behulp van bovengenoemd aanvraagformulier. Denk eraan om tevens de gevraagde bijlagen (alsnog) aan te leveren. De organisaties die dit betreft informeren wij per e-mail.

Meer informatie over de tijdelijke regeling?

Heeft u vragen? Kijk dan op www.meerssen.nl (Regelen & Aanvragen -> Subsidies of de Coronapagina). Of neem contact op met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

Reguliere subsidies 2021

Kreeg u als vrijwilligersorganisatie een basissubsidie (waardering- stimuleringssubsidie), activiteitensubsidie (eerste helft 2021) of evenementensubsidie toegekend voor 2021? Tijdens de raadsvergadering van 18 maart 2021 besloot de gemeenteraad tevens dat de vrijwilligersorganisaties deze toegekende subsidies mogen houden. Het gemeentebestuur hoopt de vrijwilligersorganisaties hiermee te ondersteunen in deze moeilijke tijd. De toegekende subsidies worden vóór 15 april uitgekeerd. Let op; ten aanzien van de activiteitensubsidies voor de tweede helft van 2021 en de evenementen subsidies voor evenementen die plaatsvinden in de tweede helft van 2021 zijn er uitzonderingen en tijdelijke aangepaste regels. Meer hierover kunt u lezen op www.meerssen.nl (Regelen & Aanvragen -> Subsidies).

Reguliere subsidies 2020 en huurcompensatie 2020
De raad besloot op 10 december 2020 dat vrijwilligersorganisaties en verenigingen hun verkregen waardering-activiteiten- of evenementensubsidie 2020 mochten houden. Daarnaast heeft zij besloten dat gemeenschapshuizen en sportverenigingen die accommodaties huren van de gemeente voor de periode maart tot en met december 2020 huurcompensatie ontvangen. Meer informatie over de besluitvorming van 10 december 2020 vindt u hier. 

Meer informatie?

Wij houden u op de hoogte via de gemeentelijke website www.meerssen.nl en onze wekelijkse digitale nieuwsbrief. Bent u nog niet geabonneerd op onze (gratis) nieuwsbrief? Meld u dan u hier aan. Meer informatie over subsidies vindt u ook op www.meerssen.nl (Regelen & Aanvragen -> Subsidies) of neem contact op met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

Lees ook: Tijdelijke aanpassingen mbt subsidies door Coronamaatregelen