Gemeente Meerssen | 1,5 meter afstand houden is weer verplicht

Nieuwsbericht 1,5 meter afstand houden is weer verplicht

Gepubliceerd op: 23 november 2021 16:30

Het kabinet heeft strengere maatregelen genomen om de sterke stijging van het aantal coronabesmettingen terug te dringen en verdere overbelasting van de zorg te voorkomen. Daarbij is het essentieel dat iedereen zich de basisregels houdt.

Een van de belangrijkste basisregels is het houden van 1,5 meter afstand tot elkaar. Dit was al een dringend advies, maar is vanaf 24 november 2021 weer verplicht. Dit betekent dat de politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA's) hierop kunnen handhaven.

Lees verder op www.rijksoverheid.nl

Basisregels