Gemeente Meerssen | Evenementen

Artikel Evenementen

Evenementen zijn op dit moment verboden.

Op verzoek van de Veiligheidsregio worden alle aanvragen voor evenementen op dit moment buiten behandeling gesteld. Het is nu nog niet duidelijk wanneer evenementen mogen plaatsvinden en onder welke voorwaarden. Daarnaast is nog niet duidelijk welke evenementen toestemming krijgen om stapeling te voorkomen.