Gemeente Meerssen | Aanvullende regels voor evenementen

Artikel Aanvullende regels voor evenementen

Algemeen

  1. Evenementen kunnen worden aangevraagd via de evenementenassistent (www.ea.impactive.nl). Voor een vergunningsplichtig evenement moet ten minste 8 weken van te voren een volledige aanvraag te zijn ingediend. Voor meldingsplichtige evenementen geldt een termijn van 4 weken.
  2. Bij vergunningsplichtige evenementen moet een plan te worden aangeleverd hoe wordt voldaan aan de coronaregels. Bij meldingsplichtige evenementen kan een aanvulling worden gevraagd.
  3. Iedere aanvraag wordt getoetst aan de coronaregels. Het indienen van een aanvraag betekent niet dat automatisch toestemming wordt verleend voor het evenement.
  4. De coronaregels gelden vanaf 25 september 2021, maar kunnen worden aangepast. Zie voor de actuele informatie: www.rijksoverheid.nl
  5. In verband met de beschikbare capaciteit bij de veiligheidsdiensten kunnen verleende vergunningen worden aangepast of kan de vergunning worden ingetrokken.

Meer informatie: Carlo Poolen, tel. 043-3661677. E-mail: carlo.poolen@meerssen.nl

De belangrijkste algemene coronaregels voor evenementen zijn

  1. Voor alle evenementen geldt dat een coronatoegangsbewijs verplicht is voor iedereen vanaf 13 jaar. Vanaf 14 jaar geld een identificatieplicht. De organisatie moet het coronatoegangsbewijs en identiteitsbewijs controleren. Daarna volgt een gezondheidscheck en registratie van de bezoekers.
  2. De in- en uitstroom van het publiek moet gecontroleerd plaatsvinden.
  3. Voor evenementen buiten geldt geen maximaal aantal bezoekers en geen verplicht sluitingsuur. Wel moet de horeca om 24.00 uur dicht.
  4. Voor evenementen binnen waarbij de deelnemers zitten geldt geen maximaal aantal bezoekers en geen verplicht sluitingsuur. Wel moet de horeca om 24.00 uur dicht.
  5. Voor evenementen binnen zonder vaste zitplaats mag maximaal 75% van de reguliere capaciteit worden gebruikt en moet het evenement om 24.00 uur sluiten.

Voor meer informatie over het toepassen van coronatoegangsbewijzen: zie www.rijksoverheid.nl

Meersen, 06-10-2021