Nieuwsbericht WOZ-waarde woningen openbaar

Publicatiedatum: 11 oktober 2016 08.55 uur

De WOZ-waarde van woningen zijn sinds vanaf 1 oktober 2016 openbaar. Iedereen kan nu de WOZ-waarde van woningen opvragen. In 2015 heeft er een wetswijziging op de wet WOZ plaatsgevonden die bepaalt dat de WOZ-waarde van woningen per 1 oktober 2016 openbaar moeten worden. Op deze wijze is er meer transparantie voor de burgers.

De WOZ-waarde kan worden opgevraagd via www.wozwaardeloket.nl. Dit loket is een centrale landelijke voorziening. Dit betekent dat iedereen de WOZ-waarde van woningen door het hele land kan opvragen. De WOZ-waarden worden samen met een kaart van de omgeving of een luchtfoto getoond. Ook zijn objectkenmerken zichtbaar zoals bouwjaar en gebruiksoppervlakte.

Sinds 1 oktober zijn alleen de WOZ-waarden zichtbaar van de gemeenten die inmiddels zijn aangesloten op de landelijke voorziening. Dit zijn tot nu toe ca. 80 gemeenten (van de in totaal 390).

Het beheer van WOZ-gegevens wordt voor de gemeente Meerssen uitgevoerd door de BsGW. De BsGW is bezig alle gemeenten stapsgewijs aan te sluiten op landelijke WOZ-waardeloket.  De gemeente Meerssen volgt begin volgend jaar.

BsGW-gemeenten nu nog niet zijn aangesloten op deze landelijke voorziening kunnen de WOZ-waarde opvragen via www.wozview.nl. Dat geldt dus ook voor de gemeente Meerssen.

Meer informatie