Nieuwsbericht Woensdag 6 april: landelijk referendum associatieovereenkomst EU-Oekraïne

Publicatiedatum: 03 maart 2016 11.00 uur

Referendumcommissie
Op woensdag 6 april 2016 wordt in Nederland een raadgevend referendum gehouden. U kunt dan stemmen over de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie (EU) en Oekraïne. In deze overeenkomst hebben de EU en haar lidstaten afspraken gemaakt met Oekraïne over politieke en economische samenwerking, en vooral over handel.

Waarover gaat het referendum?

Op het stembiljet voor het referendum staat de volgende vraag: 'Bent u voor of tegen de wet tot goedkeuring van de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne?' Via de 'wet tot goedkeuring' wordt ingestemd met de associatieovereenkomst. De Eerste en Tweede Kamer zijn met deze wet akkoord gegaan. Bij het referendum kunt u laten weten of u het daarmee eens bent of niet.

Wat houdt een EU-associatieovereenkomst in?

Een associatieovereenkomst is een politiek akkoord, een verdrag, tussen twee of meer landen die de banden willen aanhalen. De Europese Unie (EU) heeft meerdere van deze overeenkomsten gesloten, bijvoorbeeld met Chili en Marokko. Landen spreken erin af politiek en economisch meer te gaan samenwerken. Onderwerpen van politieke samenwerking zijn bijvoorbeeld versterking van de democratie, verbetering van de mensenrechtensituatie en bevordering van de veiligheid. Economische samenwerking is erop gericht om voor beide partijen handel en investeringen eenvoudiger of goedkoper te maken.

Wat is er in de associatieovereenkomst met Oekraïne afgesproken?

In de associatieovereenkomst hebben de EU en Oekraïne afspraken gemaakt over politieke en economische samenwerking tussen de landen. De overeenkomst bestaat uit 486 artikelen en een groot aantal bijlagen. De artikelen zijn ingedeeld in 7 delen (in de associatieovereenkomst heten ze 'titels'). Het grootste deel, zo'n twee derde van de artikelen, gaat over handel.

De volledige tekst van de wet en de associatieovereenkomst kunt u inzien op deze website. Een papieren exemplaar is vanaf 9 maart verkrijgbaar bij bureau Verkiezingen in het bestuurscentrum, telefoon 14 043.

Stempas

Stemgerechtigde inwoners van onze gemeente ontvangen de stempas voor het landelijk referendum uiterlijk 23 maart 2016 in hun brievenbus. Heeft u na deze datum geen stempas ontvangen? Neem dan contact op met bureau Verkiezingen van de gemeente Meerssen, telefoon 14 043.

Waar kunt u uw stem uitbrengen?

U kunt uw stem uitbrengen bij een van onderstaande stembureaus:

 • Klant Contact Centrum (KCC) bestuurscentrum, Markt 50 Meerssen *
 • Zorgcentrum Beukeloord, Gasthuisplantsoen 1 Meerssen *
 • Gemeenschapshuis De Stip, Pastoor Dominicus Hexstraat 10 Meerssen *
 • Ontmoetingspunt de Ketel, Pastoor Dominicus Hexstraat 70 Meerssen *
 • Gemeenschapshuis De Koel, Pastoor Geelenplein 6 Rothem
 • Scoutinggebouw Bunde, Kloosterweg 55 Bunde
 • Zorgcentrum de Wilgenhof, Wilgenlaan 1 Bunde *
 • Zalencentrum de Auw Kerk, Burchtstraat 2 Bunde
 • Woonbegeleidingscentrum Aan de Pas, Pasweg 9 Bunde *
 • 't Wapen van Geulle, Hulserstraat 10 Geulle
 • Zorgcentrum Avé Maria, Hussenbergstraat 21 Geulle *
 • Gemeenschapshuis d'n Huppel, Dorpstraat 1 Ulestraten *
 • Basisschool de Triangel, Kasteelstraat 22 Ulestraten

* deze stembureaus zijn toegankelijk voor kiezers met lichamelijke beperkingen.

Ergens anders in Nederland uw stem uitbrengen

Bij het referendum is het mogelijk ergens anders in Nederland uw stem uit te brengen. Hiervoor dient u een kiezerspas aan te vragen. Op www.meerssen.nl (Bestuur & Organisatie -> Landelijk Referendum Oekraïne) vindt u een aanvraagformulier hiervoor. Formulieren moeten uiterlijk 1 april zijn ingediend bij de burgemeester. U kunt ook mondeling een kiezerspas aanvragen. Dit kan tot uiterlijk dinsdag 5 april 2016 12.00 uur bij bureau Verkiezingen in het bestuurscentrum.

Stemmen bij volmacht

Bij het referendum is het mogelijk te stemmen bij volmacht. Op www.meerssen.nl (Bestuur & Organisatie -> Landelijk Referendum Oekraïne) vindt u een aanvraagformulier hiervoor. Formulieren moeten uiterlijk 1 april zijn ingediend bij de burgemeester. U kunt ook stemmen bij volmacht door uw stempas over te dragen aan een andere stemgerechtigde kiezer uit de gemeente Meerssen. Hiervoor moet u de achterzijde van de stempas invullen. U mag maximaal twee volmachten aannemen.

Meer informatie

Uitgebreide informatie over het referendum en wat het associatieovereenkomst precies inhoudt leest u op onderstaande websites:

www.referendum-commissie.nl
www.verkiezingen2016.nl
www.kiesraad.nl

Meer informatie treft u ook aan op www.meerssen.nl. Hier vindt u ook de tekst van de wet en associatieovereenkomst. Wilt u deze liever op papier inzien? Een papieren exemplaar is vanaf 9 maart verkrijgbaar bij bureau Verkiezingen van de gemeente Meerssen.

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met bureau Verkiezingen van de gemeente Meerssen, telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.