Nieuwsbericht Wijziging afvalinzameling per 1 januari 2016

Publicatiedatum: 27 november 2015 13.30 uur

Ongetitelde afbeelding, 06-11-2015 13:47:19

De gemeenten Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Maastricht werken al langer samen voor de exploitatie van de gemeentelijke milieuparken. De drie gemeenten gaan nu ook samenwerken bij de huis-aan-huisinzameling van afval. Stadsbeheer Maastricht gaat de huis-aan-huisinzameling van afval voor ons verzorgen. Voor u als inwoner betekent dit een andere afvalinzameldienst in het straatbeeld, en wellicht ook een andere inzamelroute en -tijdstip.

Afval scheiden is winst 
In 2016 gaan wij samen ook verdere stappen zetten op weg naar nog betere afvalscheiding. In afval zitten vaak waardevolle materialen. Deze kunnen als grondstof dienen voor nieuwe producten. Door afval goed te scheiden, worden deze materialen behouden. Dit is goed voor het milieu. Ook raakt uw restafvalzak minder snel vol. Dit is goed voor uw portemonnee.

Afval scheiden wordt makkelijker
Elke dag produceren we per persoon ongeveer anderhalve kilo afval. Ongeveer de helft lever we gescheiden in. Vooral papier en glas doen het goed. Plastic steeds beter. Om scheiden van afval een stuk makkelijker te maken, worden de zakken PMD-afval (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen (blik) en drankenkartons) vanaf 1 januari om de veertien dagen opgehaald. Nu is dat nog een keer per vier weken. Ook kunt u met ingang van volgend jaar nog meer herbruikbare afvalsoorten gratis aanbieden bij de milieuparken.

December: nieuwe Afvalwijzer met persoonlijke afvalkalender
Elk huishouden in de gemeente Meerssen krijgt medio december een handzame Afvalwijzer in de brievenbus, met op de achterzijde een persoonlijke afvalkalender. Ook zijn er praktische tips over afval scheiden. De gemeentelijke website wordt voor dit doel uitgebreid. Voor mensen zonder internet is papieren informatie beschikbaar.

Ongetitelde afbeelding, 06-11-2015 13:52:57

PS: Afval scheiden is goed, maar afval voorkomen beter. Op www.meerssen.nl treft u met ingang van het nieuwe jaar tips aan om de afvalberg flink kleiner te maken.