Nieuwsbericht Wij stellen aan u voor... Uw buurtnetwerken!

Publicatiedatum: 02 december 2016 10.00 uur

Buurtnetwerken 200 px
We willen het liefst allemaal een mooi, veilig en gezellig dorp waar het fijn wonen is. Tot enkele jaren geleden was het vanzelfsprekend dat de overheid voor veel zorgde. Er wordt echter steeds meer een beroep gedaan op de eigen kracht van mensen. De buurtnetwerken vormen hierin een onmisbare schakel. Zij weten als geen andere wat er leeft en speelt in uw kern, welke problemen en knelpunten er zijn en welke initiatieven u samen kunt oppakken om de leefbaarheid te verbeteren.

Kenners

De gemeente Meerssen telt met ingang van 1 janauri 2017 vijf buurtnetwerken. Vanaf die datum gaan het buurtnetwerk Meerssen centrum en Meerssen West op in één gezamenlijk buurtnetwerk Meerssen. Daarnaast is er een buurtnetwerk in Geulle, Bunde, Rothem en Ulestraten. In deze buurtnetwerken zitten mensen uit uw eigen woonkern.  Zij kunnen wensen en problemen vroeg signaleren en plannen van de gemeente voorzien van gevraagd of ongevraagd advies. Het buurtnetwerk kan suggesties doen of kantekeningen plaatsen bij voorstellen vanuit de gemeente. Daarbij koppelt ze haar bevindingen terug naar haar achterban (de overige inwoners) en men vraagt daarbij nadrukkelijk ook naar eigen inbreng van die inwoners. Het buurtnetwerk heeft dus geen uitvoerende, maar een coördinerende en signalerende taak en kan mensen en initiatieven ondersteunen of op weg helpen naar de juiste instanties.

De buurtnetwerken vergaderen op gezette tijden over allerlei zaken in uw dorpskern. U moet dan niet alleen denken aan verkeer, groen, de inrichting van de openbare ruimte, maar ook aan sociale zaken zoals veiligheid, voorzieningen voor jong en oud, zorg en eenzaamheid. Zo  is het streven om in elke kern met de buurtpreventieteams samen te werken aan de veiligheid van iedere kern.

De gemeente Meerssen hecht grote waarde aan goede samenwerking met de buurtnetwerken.

Eigen initiatieven ontwikkelen

Buurtbewoners krijgen steeds meer mogelijkheden om zelf activiteiten en initiatieven in de buurt op te pakken. Zo ontstaat er ook een beter contact in de buurt. Buurtbewoners leren elkaar kennen en steken sneller een helpende hand uit naar een (hulpbehoevende) buurtgenoot. Zo kan iedereen langer meedoen in de maatschappij. Samen kunnen we het zelf!

Belangrijke rol

De buurtnetwerken spelen een belangrijke rol bij het behoud van de leefbaarheid in uw dorp. En ze willen dit in de toekomst ook blijven doen ... samen met u! Daarom stellen wij ze nogmaals hier aan u voor! Zodat u ze ook in de toekomst weet te vinden als u ideeën en vragen heeft, problemen in de buurt wilt signaleren of zelf initiatieven wilt ontwikkelen voor de leefbaarheid in de buurt.

Wij stellen aan u voor:

Buurtnetwerk Geulle: Ria Dubois, Harrie Muitjens, Gerda Thijssen-Custers, Lenie Spee-Hendrickx, Marlies Slaghekke, Anke Jongen, Theo Kruijsen, Antoine Penne, Frans Simonis, Peter Rijs, Bert Boves, Jeroen Tholen, Bram de Jong en Peter Troquete.

Buurtnetwerk Ulestraten: Raymond Cobben, Pierre de Rooy, Ruud Schoufs, Jo Frenken, Irene Hermans-von Banisseht, Jack Aarts, Peter Ramakers, Luc Cleophas en Edwin Verhoeven.

Buurtnetwerk Bunde: Maud Dupont, Guido Frissen, Mia Stijns-van den Boom, Martin Dubois, Iet Dolmans, Yvonne Henskens, Jos Janssen, en Angelo Van Kan.

Buurtnetwerk Rothem: Marie-Jose Stalmeier, Hay Domans, Willy Geurten, Ingmar Wagenaar, Johan Groningen, Raymond Nijsten, en René van Beekum.

Buurtnetwerk Meerssen: Mien Frijns-Heuts, Jep Vencken, Piet Pluymaekers, Carla Prins, Ton Scheepers, Marie-Louise van de Poel- de Macker, Irene Hermans-von Banisseht, Math Tummers, Jef Conings, Ger Willems, en Giel van de Weyer.

Lid worden? Neem gerust contact op!

Bij deze doen alle buurtnetwerken een oproep aan enthousiaste mensen, jong & oud die eventueel lid willen worden. Jeugd, jongeren of jonge gezinnen in de buurt? Denk mee! Graag zelfs, want een buurtnetwerk vormen we eigenlijk allemaal samen! Meedenken over de leefbaarheid in het dorp? Initiatieven mee organiseren? Of met de gemeente van gedachten wisselen over een bepaald onderwerp? Neem dan gerust even contact op met onderstaande contactpersonen en sluit vooral een keertje vrijblijvend aan.

Contactpersonen Buurtnetwerken

Bunde:
Yvonne Henskens: vandellen-henskens@kpnmail.nl - tel. 06-47268607

Geulle:             
Bert Boves: bertannie.boves@home.nl - tel. 043-3645238

Meerssen:
Ton Scheepers: ton.scheepers@home.nl - tel. 06-29600752

Rothem:                 
René van Beekum: rene.vanbeekum@ziggo.nl - tel. 06-21163263

Ulestraten:            
Edwin Verhoeven: edwinverhoeven@outlook.com - tel. 043-3111017

Samen zorgen we voor leefbare & gezellige kernen, waar het veilig is en u fijn kunt wonen!

Wij houden u via www.meerssen.nl regelmatig op de hoogte van de ontwikkelingen en onderwerpen binnen het buurtnetwerk.