Nieuwsbericht Uitnodiging: inloopavond snelfietsroute door Meerssen en Beek

Publicatiedatum: 03 mei 2016 14.25 uur

Om Maastricht en omgeving blijvend bereikbaar te houden werkt Maastricht Bereikbaar samen met o.a. de gemeente Meersen en Beek aan het verminderen van files. Dit gebeurt bijvoorbeeld door automobilisten te stimuleren vaker de fiets te nemen naar het werk. Hiervoor is een goede fiets-infrastructuur noodzakelijk. Om die reden gaan we de snelfietsroute Sittard-Maastricht aanleggen. In de eerste fase (2016/2017) realiseren we het fietstraject in de gemeente Beek en Meerssen. De voorbereidingen zijn al bezig. De uitvoering vindt plaats in 2017.

Meer informatie: raadsinformatiebrief over de snelfietsroute van 11 april 2016

Snelfietsroute door Meerssen en Beek

In de gemeenten Meerssen loopt de snelfietsroute vanaf het fietspad Maastrichterweg, over de rotonde Bunderstraat via de Vliegveldweg (oostzijde A2) richting Vliegveldweg Beek, langs de luchthaven en de bebouwde kom van Beek. Op deze route willen we het volgende aanpassen:

  • We maken de rotonde Bunderstraat fietsvriendelijk.
  • We sluiten de Vliegveldweg ter hoogte van de afslag Bunderstraat af voor gemotoriseerd verkeer.
  • We richten de Vliegveldweg tussen de Bunderstraat en de bebouwde komgrens (bij drempel) in als fietsstraat.
  • We richten de Vliegveldweg vanaf genoemde komgrens tot de Nieuwe Vliekerweg in als fietspad (afsluiting voor gemotoriseerd verkeer).
  • We realiseren op de fietsstraat/fietspad voorzieningen zodat hulpdiensten dit weggedeelte toch kunnen gebruiken.
  • We realiseren op het fietspad voorzieningen, zodat landbouwverkeer tussen de Nieuwe Vliekerweg de Tunnelweg kan rijden.
  • Ter hoogte van de Europalaan in Beek realiseren we een fietsbrug.
  • Ter hoogte van de Maastrichterlaan in Beek realiseren we een tweezijdig fietspad.
  • Ter hoogte van de bebouwde komgrens Beek realiseren we een fietsvriendelijke oversteek over de Maastrichterlaan.

Uitnodiging inloopavond

Op dinsdag 10 mei 2016 vindt van 19.30-21.00 uur een inloopavond plaats in café Bergrust (Vliegveldweg 21 in Ulestraten). Wilt u meer weten over de werkzaamheden of heeft u vragen, loop dan binnen. Er is alle gelegenheid vragen te stellen en suggesties/informatie te delen. U kunt tevens de tekeningen en visualisaties bekijken van onder andere de fietsbrug en de rotonde Bunderstraat. Medewerkers van de gemeente Meerssen en Maastricht Bereikbaar zijn aanwezig om u te informeren, uw vragen te beantwoorden en naar uw ideeën te luisteren.

Informatie

Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

Eerdere berichtgeving

Raadsinformatiebrief snelfietsroute van 11 april 2016