Nieuwsbericht Tweede nieuwsbrief Respectvol Samenwerken - jeugd & buurt

Publicatiedatum: 26 augustus 2016 10.30 uur

Voor jongeren is het belangrijk, dat zij elkaar kunnen opzoeken en een eigen plek hebben waar ze samen tijd kunnen doorbrengen. Vaak gebeurt dat buiten: ergens op een bankje, straat of plein. Dit kan echter tot overlast leiden. Vraag is daarom hoe we onze jeugd een eigen plek kunnen geven, zonder dat de omgeving daarvan hinder ervaart. In de loop der jaren zijn allerlei maatregelen bedacht, die helaas niet altijd het gewenste resultaat hebben bereikt. Wethouder Jeugd Berry van Rijswijk heeft daarom besloten het anders te gaan aanpakken.

Respectvol Samenwerken - omslag 2e nieuwsbrief
Werkgroep Respectvol Samenwerken

'Respectvol Samenwerken' is een vernieuwende aanpak, waarbij jongeren, ouders, buurtbewoners, buurtnetwerken en betrokken instanties met elkaar contact hebben om samenwerking tot stand te brengen, en met name ook: onderling begrip. Een speciale werkgroep zorgt voor de coördinatie. De werkgroep bestaat uit de betreffende beleidsmedewerker van de gemeente, het gemeentelijke Sociaal Team, vertegenwoordigers van welzijnsorganisatie Trajekt en politie. Wethouder Berry van Rijswijk is nauw betrokken bij de werkgroep.

Mensen met elkaar in contact brengen
Door de organisatie van activiteiten brengt de werkgroep mensen in een buurt - in dit geval jongeren, ouders en overige buurtbewoners - met elkaar in contact. In gezamenlijk overleg wordt vervolgens gekeken welke maatregelen mogelijk zijn om overlast tegen te gaan of te voorkomen. Wat dit betreft wordt o.a. ingezet op nieuwe voorzieningen voor jongerenontmoetingsplekken (jops) en de inzet van ambulante jongerenwerkers en straatcoaches. Zij gaan de jeugd op straat en waar mogelijk in samenwerking met plaatselijke verenigingen/sportverenigingen/scholen allerlei leuke activiteiten bieden. Tevens hebben zij een belangrijke rol bij de vroegtijdige signalering van overlast.  Als sprake is van zware problematiek (bijv. vandalisme) kan de gemeente besluiten tot het instellen van een samenscholingsverbod. Bij individuele of gezinsproblematiek is begeleiding mogelijk door het Sociaal Team van de gemeente Meerssen.

Gratis nieuwsbrief
Eén van de belangrijke actiepunten van de werkgroep Respectvol Samenwerken is verspreiding van een periodieke nieuwsbrief. Hierin leest u welke stappen de werkgroep zet en welke activiteiten en eventueel maatregelen in de buurt hieruit voortvloeien. Wilt u per e-mail op de hoogte blijven van deze aanpak? Vandaag is de tweede nieuwsbrief verschenen. U vindt de link naar de nieuwsbrief aan het einde van deze pagina.

Wilt u de nieuwsbrief Respectvol Samenwerken in uw mailbox ontvangen?
Stuur een mailtje met naar communicatie@meerssen.nl.

Vragen?
Voor informatie kunt u terecht bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

Nieuwsbrief Respectvol Samenwerken