Nieuwsbericht Subsidiemogelijkheden Rijksmonumenten

Publicatiedatum: 15 januari 2016 09.05 uur

Ongetitelde afbeelding, 15-01-2016 09:14:05

Bent u eigenaar van een rijksmonument?

En bent u van plan de komende jaren planmatig onderhoud te plegen aan dit monument? Dan is het interessant te onderzoeken of het loont om daarvoor de instandhoudingssubsidie aan te vragen. U kunt de instandhoudingssubsidie van 1 februari tot 31 maart 2016 weer aanvragen. Er kan subsidie worden aangevraagd voor gebouwen, parken en tuinen met een rijksmonumentale status.

Instandhoudingsubsidie

De rijksoverheid stelt een subsidie beschikbaar voor het onderhouden van rijksmonumenten. Dit betreft een zogenaamde instandhoudingssubsidie of BRIM-subsidie. De subsidie is gebaseerd op het Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten 2013 (BRIM 2013). Eigenaren van een rijksmonument - waarvan de oorspronkelijke functie niet een woonhuis is -  komen in aanmerking voor de onderhoudssubsidie. De subsidie is bedoeld voor ´sober en doelmatig´ onderhoud over een periode van zes jaar, op basis van een instandhoudingsplan.

Vereisten

Het indienen van een onderhoudsplan en begrotingsplan zijn een vereiste bij de subsidieaanvraag. Deze plannen moeten opgesteld te worden aan de hand van een actueel inspectierapport. De kosten die in aanmerking komen voor subsidie worden subsidiabele kosten genoemd. De maximale subsidiabele kosten bedragen bij gebouwde monumenten over de gehele subsidieperiode van zes jaar maximaal 3% van de herbouwwaarde van uw monument. Uit onderzoek is gebleken dat 0,5% van de herbouwwaarde op jaarbasis voldoende is om noodzakelijk onderhoud uit te voeren. Om in aanmerking te komen voor subsidie moeten uw subsidiabele instandhoudingskosten over de periode van zes jaar boven een bepaalde ondergrens vallen. Voor gebouwde en groene monumenten is dit € 6.000. Voor beschermde archeologische monumenten is dat € 3.000.

Informatie

Op www.monumenten.nl ziet u hoe u subsidie kunt aanvragen. De gemeente Meerssen heeft geen subsidieregelingen voor monumenten. Het is dus verstandig om de mogelijkheden voor subsidiëring door het Rijk goed te onderzoeken.