Nieuwsbericht Restauratie Rijksmonument Hoeve Klinkenberg in Rothem kan van start gaan

Publicatiedatum: 01 juli 2016 12.30 uur

Met de ondertekening van de subsidieovereenkomst tussen initiatiefnemers, gemeente Meerssen en Nationaal Restauratiefonds (NRF) is op donderdag 30 juni 2016 groen licht gegeven voor herstel van Rijksmonument Hoeve Klinkenberg aan de gelijknamige invalsweg van Meerssen naar Rothem. Het project is een initiatief van de familie Cordewener-Lemmens en wordt uitgevoerd door Bouwbedrijf Lemmens. Het familiebedrijf wil bij de restauratie van het vervallen rijksmonument in een werkleertraject jongeren de kans geven om het bouw- en restauratievak te leren.

Ondertekening subsidieovereenkomst project Klinkenberg

Vlnr wethouder drs Guido Houben, Inge Lemmens en Bert Cordewener (met dochters Britt en Jill) en Remco Vos (NRF) 

Moderne technieken herstellen oude luister
Inge Lemmens: "Met de inzet van moderne technieken zullen originele elementen zoveel mogelijk worden hergebruikt." Dochter Britt Cordewener: "Het huidige gebouw wordt ontmanteld en binnen de bestaande contouren teruggebouwd. Daarbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van originele materialen."

Casco boerderij en schuur zo snel mogelijk herstellen
Bert Cordewener: "Restauratie van het complex vindt fasegewijs plaats. Wij willen het casco van de monumentale bouwdelen van de hoeve met schuur zo snel mogelijk aanpakken om het aanzien van deze locatie weer op niveau te brengen. Herstel van het casco is tevens noodzakelijk om de mogelijkheden van een goede herbestemming te vergroten. Het project zal worden uitgevoerd in twee fasen, waarbij naast het monumentale gedeelte - dat in fase 1 wordt gerealiseerd - later in fase 2 nog twee voormalige stallen worden herbouwd en een nieuwbouwvolume wordt toegevoegd.

Restauratie Rijksmonument Hoeve Klinkenberg

Ingewikkelde procedure doorlopen
In de afgelopen jaren hebben initiatiefnemers en gemeente een heel traject doorlopen. Daarbij hebben zij samen uitgesproken met vereende krachten te willen komen tot een goede herbestemming van het zwaar in verval geraakte monumentale complex. Daarvoor moesten heel wat hindernissen worden genomen. Omdat de locatie in een waterwingebied ligt, was een ontheffing van de Provincie noodzakelijk. Ook moesten bestemmingsplan-, omgevings- en monumentenprocedures worden doorlopen en diende de financiering voor het project rond te zijn.

Buitengoed Geul & Maas
Inge Lemmens: "Uit oogpunt van financiële haalbaarheid worden in het totaalplan naast het monumentale casco ook de twee voormalige stallen herbouwd en wordt er een nieuw bouwvolume toegevoegd. De karakteristieke schuur is na herstel zeer geschikt voor kleinschalige horeca, promotie van streekproducten, maar kan bijvoorbeeld ook dienst doen als praktijkruimte. In het monumentale gedeelte en de bijgebouwen worden 10 wooneenheden gerealiseerd, die kunnen worden gebruikt als vakantiewoningen, maar die ook geschikt zijn voor permanente bewoning. Hiermee wordt ingespeeld op de functie binnen Buitengoed Geul & Maas (landgoederenzone) en de daarbinnen gelegen recreatieve (wandel- en fiets-) routes. Op de helling achter het complex komt een gemeenschappelijke parkeervoorziening."

Restauratie Rijksmonument Hoeve Klinkenberg

Herberg uit de 18e eeuw
Ook het gemeentebestuur vindt het belangrijk dat het gebouwencomplex aan de Klinkenberg - op een binnen de gemeente Meerssen beeldbepalende plek - voor toekomstige generaties behouden blijft. Een gevelsteen toont aan dat een gedeelte van dit rijksmonument van vóór 1782 dateert. Uit archiefonderzoek blijkt dat dit gebouw ooit een herberg was en daarna voornamelijk dienst heeft gedaan als boerderij. Met de realisatie van vakantiewoningen wordt daarom door de initiatiefnemers niet alleen de hoeve zelf, maar ook haar functie als herberg in ere herstelt. Initiatiefnemers en gemeente vinden het belangrijk om Hoeve Klinkenberg na herstel voor een breed publiek op de kaart te zetten. De hoeve bevindt zich op een zeer markante, in Buitengoed Geul & Maas op de toegang tot het Geuldal gelegen plek. Wethouder drs Guido Houben noemt herstel van Hoeve Klinkenberg dan ook een belangrijke stap voorwaarts in Sfeervol Meerssen.

Nauw betrokken bij behoud Limburgs erfgoed
Dat het gezin Cordewener-Lemmens zich nauw betrokken voelt bij behoud en herstel van Limburgs erfgoed, blijkt uit het feit dat ze elders in de gemeente een vergelijkbaar initiatief hebben genomen. Wethouder drs Guido Houben: "Naast het herstel van Hoeve Klinkenberg heeft de familie ook gezorgd voor herstel van de monumentale hoeve Moorveldshof bij Moorveld in Geulle. In deze markante carréboerderij is duidelijk zichtbaar hoe monumentale panden op een kwalitatief hoogwaardige manier kunnen worden getransformeerd."

Restauratie Rijksmonument Hoeve Klinkenberg

Subsidie
Voor de restauratie van Rijksmonument Hoeve Klinkenberg hebben Provincie Limburg en gemeente Meerssen respectievelijk 500.000 euro  en 100.000 euro subsidie verleend. Het NRF verstrekt een hypotheek aan de initiatiefnemers, waarmee de financiering voor het cascoherstel compleet is. Remco Vos van het NRF ziet dit project als een goed voorbeeld van hoe in samenwerking met het NRF verval van een monument kan worden voorkomen en duurzaam kan worden behouden. De financiële bijdragen van Provincie en gemeente worden gestort op de bouwrekening van het NRF. Om deze reden moest er een subsidieovereenkomst worden gesloten. De familie Cordewener-Lemmens is zelf financieel verantwoordelijk voor uitwerking en uitvoering van het project. Remco Vos van het NRF sprak bij de ondertekening uit hier alle vertrouwen in te hebben.

Ongetitelde afbeelding, 01-07-2016 13:45:47