Nieuwsbericht Onze gemeente telt inmiddels 19 buurtpreventieteams

Publicatiedatum: 05 april 2016 16.00 uur

Let op! Whatsapp Buurt Preventie
TROTS op onze buurten!

Een veilige woon- en leefomgeving is belangrijk voor ons allemaal. De gemeente heeft hierbij een coördinerende rol en heeft de regie over openbare orde en veiligheid. Om dit goed te invullen, is de gemeente bezig met het opstellen van een Integraal Veiligheidsplan. Hiermee kan de gemeente sturing geven aan lokale veiligheid. Het plan gaat o.a. over een veilige woon- en leefomgeving (voorkomen van overlast, inbraken en gevoelens van onveiligheid). Hieraan kunnen wij allemaal ons steentje bijdragen.

Sámen voor een veiligere buurt

Veiligheid is iets van ons allemaal samen. Samen kunnen we ervoor zorgen dat we veiliger voelen door vreemde dingen in de wijk te signaleren en te melden. U bent immers de oren en ogen van de buurt en kunt snel aan de bel trekken bij de politie.

Buurtpreventieteams = Burgerparticipatie

De buurtpreventieteams zijn een goed voorbeeld van hoe we samen aan veiligheid in de wijk werken. Het is burgerparticipatie die zorgt voor verbinding in buurten & wijken. De buurtpreventieteams creëren een veiliger gevoel, doordat u sámen alert bent op vreemde situaties. In verdachte situaties kunt u elkaar waarschuwen en snel de politie inschakelen. Het opzetten van een buurtpreventieteam is een burgerinitiatief. Dat doet u samen met uw buurtgenoten. Waar nodig faciliteert de gemeente hierbij.

Enthousiast aan de slag

Tijdens een onlangs gehouden meedenkbijeenkomst over het  integraal veiligheidsbeleid bleek dat al diverse buurten actief aan de slag waren gegaan met het opzetten van een buurtpreventieteam. Zo had de Proostenbuurt in Meerssen het állereerste buurtpreventieteam in onze gemeente.

Burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz: "Ook in de buurten leeft dat we samen voor veiligheid kunnen zorgen. Na de meedenkbijeenkomst hebben diverse buurten zich samengepakt. Het resultaat: onze gemeente telt inmiddels 19 buurtpreventieteams mét een buurtapp! En er komen er wekelijks nog bij! Ik ben zo trots op onze inwoners dat ze dit sámen zo enthousiast oppakken!"

Nieuwe buurtpreventieteams even melden

Heeft u een buurtpreventieteam in uw straat of buurt opgezet? Laat het ons weten via info@meerssen.nl. Wij vermelden de gegevens op www.meerssen.nl. Hier vindt u een totaaloverzicht van alle buurtpreventieteams.

Feestelijke onthulling eerste waarschuwingsbordje

Op vrijdag 8 april 2016 onthult burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz samen met Roger Thijssen uit Geulle het eerste 'buurtpreventie whatsappbord' aan de Processieweg in Geulle. Roger was initiatiefnemer van het buurtpreventieteam in Geulle.

Omdat inmiddels veel straten en buurten buurtpreventieteams hebben, is besloten alle andere waarschuwingsbordjes 'Attentie! Whatsapp buurtpreventie!' bij de komingangen van de gemeente te plaatsen.

Buurtnetwerken

Op dit moment wordt ook gewerkt aan een nieuwe invulling van de 6 buurtnetwerken in de gemeente. Hierbij wordt ook bekeken hoe de buurtpreventieteams hierop kunnen aansluiten door bijvoorbeeld een aantal keer per jaar gezamenlijke (thema)bijeenkomsten te organiseren.

Vragen?

Gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

Overzicht van buurtpreventieteams in de gemeente Meerssen