Nieuwsbericht Informatiebijeenkomst principeverzoek Anytime Fitness Vliegenstraat 50

Publicatiedatum: 17 december 2015 10.40 uur

De gemeente Meerssen heeft een principeverzoek ontvangen om medewerking te verlenen aan de vestiging van een fitnesscentrum en een praktijk voor fysiotherapie in het pand Vliegenstraat 50 te Bunde. Het betreffende pand is vrijgekomen door de verhuizing van de Albert Heijn-supermarkt naar de nieuwe locatie aan de Sint Rochusstraat. Initiatiefnemers zijn Anytime Fitness en Centrum voor Fysiotherapie Meerssen.

Informatiebijeenkomst

Op maandag 14 december 2015 vond hierover een informatiebijeenkomst plaats in zalencentrum de Auw Kerk in Bunde. De bijeenkomst werd georganiseerd door de initiatiefnemers en werd bezocht door ca. 40 omwonenden en ondernemers uit Bunde.

Anytime Fitness werkt met een 24 uursconcept. Dit betekent dat klanten 24 uur per dag toegang hebben tot de fitnessruimte. Het fitnesscentrum en de praktijk voor fysiotherapie worden gehuisvest op de begane grond en in de kelderruimte. De verdieping blijft in gebruik als woonruimte.

Informatiebijeenkomst Any Time Fitness Vliegenstraat 50

Tijdens de informatiebijeenkomst gaven de initiatiefnemers uitleg hoe het concept werkt en hoe gezorgd wordt dat er een goed woon- en leefklimaat blijft in de buurt. Vertegenwoordigers van de gemeente Meerssen - waaronder wethouder Guido Houben - gaven uitleg over welke stappen gezet moeten worden om het initiatief mogelijk te maken.

Informatiebijeenkomst Any Time Fitness Vliegenstraat 50

Procedure

Nadat alle benodigde gegevens zijn aangeleverd door de initiatiefnemers, zal het college van B&W een besluit nemen over het ingediende principeverzoek. Tegen dat besluit is geen bezwaar of beroep mogelijk. Als het college akkoord gaat met het verzoek, kunnen de initiatiefnemers hun project verder uitwerken. Omdat de functie van fitnesscentrum in strijd is met de beheersverordening Kernen zal een planologische procedure moeten worden doorlopen. Hiervoor zijn er twee mogelijkheden: Omgevingsvergunningsaanvraag met buitenplanse ontheffing of een Bestemmingsplanprocedure gecombineerd met een omgevingsvergunningsaanvraag. Het college van B&W zal bij haar besluit over het principeverzoek hierin een keuze maken. Afhankelijk van welke procedure gemaakt wordt, staan er mogelijkheden voor zienswijzen, beroep en bezwaar open.

Informatiebijeenkomst Any Time Fitness Vliegenstraat 50

Informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC). Telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

Foto´s: Karel Curvers, Meer Vandaag