Nieuwsbericht Informatiebijeenkomst ontwerp bestemmingsplan Pletsstraat-Sint Agnesplein Bunde

Publicatiedatum: 06 juni 2016 16.25 uur

Bunde is een fijn dorp om te wonen. Dat moet ook in de toekomst zo blijven. Daarvoor is een levendig centrum nodig. Het gemeentebestuur ontwikkelde in samenwerking met Wonen Meerssen het project Herinrichting Centrum Bunde. Het Sint Agnesplein in hartje Bunde onderging in 2010 al een metamorfose. De plaatselijke supermarkt is verhuisd naar de eveneens in het centrum gelegen Sint Rochusstraat.

Pletsstraat-Sint Agnesplein

Als laatste wordt het project Sint Agnesplein-Pletsstraat uitgevoerd. Dit plan bevat woningbouw en een uitbreiding van voorzieningen. In september 2012 werd het voorontwerpbestemmingsplan Pletsstraat-Sint Agnesplein opengesteld voor inspraak voor bewoners en ondernemers. In 2013 stopte de initiatiefnemer Wonen Meerssen met de doorontwikkeling van het plan. Eind 2014 werden de plannen weer opgepakt toen Wonen Meerssen  projectontwikkelaar Bemog Projectontwikkeling inschakelde.

In samenwerking met deze partijen zijn de eerdere plannen van 2012 bijgesteld. Het aantal woningen en de oppervlakte detailhandel is verminderd. Een parkeergarage is niet langer in het plan opgenomen. Het doorrijden van vrachtwagens (die de supermarkt bevoorraden) richting het Sint Agnesplein is opgelost op een binnenterrein. In september 2015 vonden twee themabijeenkomsten plaats voor (burger)raadsleden en ondernemers om hen te informeren over de aangepaste plannen.

Gewijzigde plannen

De gewijzigde plannen zijn inmiddels verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan Pletsstraat - Sint Agnesplein Bunde 2016. Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 9 juni 2016 ter inzage. Het gewijzigde plan voorziet in:

  • een nieuw gezondheidscentrum (660 m²) in twee bouwlagen aan de Pletsstraat.
  • 1.250 m² supermarkt en 20 huurappartementen (sociale woningbouw) in 2 en 3 bouwlagen aan het Sint Agnesplein.
  • 85 nieuwe parkeerplaatsen in het tussenliggende gebied. Aan het Sint Agnesplein komen 20 extra parkeerplaatsen.

Sint Agnesplein

Oude situatie ten opzichte van de toekomstige situatie vanaf het Sint Agnesplein

Uitnodiging informatiebijeenkomst dinsdag 21 juni

Het college van B&W nodigt u uit voor een informatiebijeenkomst over het plan Pletsstraat-Sint Agnesplein Bunde op dinsdag 21 juni 2016. Aanvang 19.00 uur in Zalencentrum De Auw Kerk, Burchtstraat 2 in Bunde. Tijdens de bijeenkomst worden de plannen toegelicht en is er alle gelegenheid vragen te stellen. U bent van harte welkom.

Ter inzagelegging en indienen van zienswijzen

Het ontwerp bestemmingsplan, ontwerpbesluiten en de bijbehorende rapporten liggen van 9 juni t/m 21 juli 2016 op afspraak ter inzage bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum, Markt 50, 6231 LS Meerssen. U kunt een afspraak maken via telefoon 14 043. U kunt het ontwerp bestemmingsplan ook inzien via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl  (NL.IMRO.0938.BP04003-ON01).

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan eenieder zowel schriftelijk als mondeling zienswijzen indienen. De voorkeur gaat uit naar schriftelijke zienswijzen. Deze moet u richten aan: de Gemeenteraad van Meerssen, Postbus 90, 6230 AB Meerssen.

Informatie

Voor verder informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.