Nieuwsbericht Gezamenlijke verklaring gemeenten Meerssen en Valkenburg aan de Geul

Publicatiedatum: 04 juni 2016 12.35 uur

Op 31 mei 2016 hebben de colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Meerssen en Valkenburg aan de Geul besloten om gezamenlijk een verkenning uit te voeren hoe het bestuurlijk landschap in de toekomst het beste kan worden ingevuld. Bij dit proces zullen omliggende gemeenten worden uitgenodigd om deel te nemen. Door verdergaande samenwerking kunnen de gemeenten toekomstbestendig op een pro-actieve wijze inzetten op hun gezamenlijke ambities en uitdagingen. De Provincie zal worden gevraagd om regie en ondersteuning te bieden.