Nieuwsbericht Brede Limburgse samenwerking in de waterketen

Publicatiedatum: 18 november 2015 10.15 uur

Gezamenlijk visiedocument 'Waardevol groeien'

water in limburg

Op 19 november 2015 wordt er tijdens het Bestuurlijk Waterpanel  door alle Limburgse partijen in de waterketen het gezamenlijk visiedocument 'Waardevol groeien' ondertekend. De visie geeft richting aan de lange termijnontwikkeling van het (afval) waterbeheer in de provincie Limburg. Het doel van deze  samenwerking is om een kwaliteitsverbetering te realiseren, de personele kwetsbaarheid te verminderen maar ook om de verwachte kostenstijging te beperken.

Lees verder >>